คณะกรรมาธิการการต่างประเทศเปิดสัมมนาฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์ โควิด (ชมคลิป)

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เดินหน้าสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่สัตหีบ เตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ หลังสถานการณ์โควิ-19 คลี่คล้าย รัฐเปิดประเทศ

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=GPYtMFnI3_Q[/embedyt]

ที่ ห้องประชุมสวนลอยฟ้าสวนนงนุชพัทยา คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา แนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง ในกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายหลังสถานการณ์ โควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ อำเภอสัตหีบโดยมี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต 8ชลบุรี ในฐานะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อม

ทั้งนี้ยังได้มีการจัดเสวนาภายใต้หัวข้อแนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง ในกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายหลังสถานการณ์ โควิด-19 โดยมี นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา นายนรินทร์ ทิจะยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายมนตรี วงศ์หิริเดชา ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาโครงการ สวนน้ำการ์ตูนเนตเวิด อเมซอล ร่วมเสวนาทิศทางการท่องเที่ยว


ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการต่างประเทศ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระจายไปอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกส่งผลให้รัฐบาลหลายประเทศต้องเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นขึ้นในการควบคุมการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับประชาชนในประเทศและควบคุมการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงมาตรการปิดเฉพาะเมืองตลอดจนการปิดประเทศ

โดยระงับการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย จึงส่งผลกระทบโดยตรงด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งส่งผลกระทบไปยังผู้ประกอบการในภาคธุรกิจต่าง ๆ


ทั้งนี้คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป จะมีการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของสุขภาพมากยิ่งขึ้น

 

ซึ่งประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จนได้รับการยอมรับในระดับโลกย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ นอกจากจุดแข็งด้านวัฒนธรรม ด้านอาหารและความสวยงามทางธรรมชาติที่เป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาโดยตลอด

ซึ่งการวางแผนแนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองต่อความปกติใหม่ หรือ New Normal เพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานสากลรวมถึงมาตรฐานด้านสาธารณสุขและด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจะทำให้การท่องเที่ยวเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงกลับมาฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Related posts