“ที่เส็บ” จัดโรดโชว์โครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” เยือนอุดรธานี ชวนผู้ประกอบการไมซ์เข้าร่วมโครงการฯ กระตุ้นเศรษฐกิจอุดรไมซ์ซิตี้ ผ่านแพลตฟอร์มรวมบริการไมซ์ครบวงจร “Thai MICE Connect”

“ที่เส็บ” จัดโรดโชว์โครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” เยือนอุดรธานี ชวนผู้ประกอบการไมซ์เข้าร่วมโครงการฯ กระตุ้นเศรษฐกิจอุดรไมซ์ซิตี้ ผ่านแพลตฟอร์มรวมบริการไมซ์ครบวงจร “Thai MICE Connect”

วันที่ 16 มีนาคม 2566 “ที่เส็บ” เปิดตัวโดรงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” สนับสนุนงบประมาณผลักดันให้หน่วยงาน/ องค์กรจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Meetings & Incentives) ภายในประเทศ จำนวน 1,000 กลุ่ม หวังสร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาท จัดโรดโชว์ปลายทางเมืองไมซ์ซิตี้ทั่วประเทศ กระตุ้นตลาดไมซีในประเทศ ช่วยพื้นเศรษฐกิจไทย ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ จ.อุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุม

นายจุมพล ผ่องนัยเลิศ ผู้จัดการอาวุโส สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ทีเส็บได้ให้การสนับสนุนหน่วยงาน หรือองค์กร ที่ดำเนินการจัดประชุมองค์กร และการเดินทาง เพื่อเป็นรางวัลในประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 โดยในปี 2566 นี้ ทีเส็บได้เดินหน้าให้การสนับสนุนต่อภายใต้ชื่อโครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” เพื่อเร่งกระตุ้นนักเดินทางไมซ์และสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยใช้กลไกการสนับสนุนเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการจัดงานไมซ์ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ทุกภูมิภาคอีกด้วย พร้อมกันนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไมซ์ ชุมชน รวมถึงธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุดสาหกรรมไมซ์ได้ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ ก่อเกิดเป็นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ภายในงานโรดโชว์ มีช่วงเสวนาในหัวข้อ “กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยกิจกรรมประชุมไมซ์ในประเทศ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายหน่วยงาน ได้แก่ พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, นายสุทัศน์ แพรสุรินทร์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี และนางสาวสวลี ศรีกุลวงศ์ กรรมการผู้จัดการ หจก.เอสแอนด์พี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส

ร่วมเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบกิจการนำเที่ยว ผู้ร่วมโครงการฯ ร่วมให้มุมมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้จริงจากโครงการประชุมเมืองไทย และตัวแทนจากฝ่าย MICE Intelligence และ นวัตกรรม ให้เคล็ดลับการสมัครร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ตามด้วยไฮไลท์ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปิดท้ายด้วย บรรยายพิเศษ “เพิ่มโอกาสการขายลูกค้ากลุ่มธุรกิจบนโลกการตลาดออนไลน์ (B2B Digital Marketing Talk)” โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านการตลาดดิจิตัล ซึ่งภายในงานยังมี Thai MICE Connect: Exclusive Clinic คลินิกให้คำปรึกษาการใช้งาน Thai MICE Connect แบบตัวต่อตัวตั้งไว้ให้บริการอีกด้วย

สำหรับโดรงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” เป็นโครงการสนับสนุนด้านงบประมาณการจัดงานไมซ์ให้แก่ผู้ประกอบการและนิติบุคคลตามกฎหมายที่มีแผนการจัดการประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ โดยต้องมีการจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน 7 ประเภท ได้แก่

1.กิจกรรมการประชุม (Meetings) 2.กิจกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) 3.กิจกรรมสัมมนา (Seminars) 4.กิจกรรมการอบรม (Training) 5.กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 6.กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Outing) และ 7.กิจกรรมศึกษาดูงาน (Field trip

โดยตั้งเป้าหมายมีองค์กรสมัครเข้าร่วมขอรับการสนับสนุน 1,000 กลุ่ม มีจำนวนนักเดินทางไมซักว่า 30,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านบาท สร้างผลทางกระทบทางเศรษฐกิจ 180 ล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (GDP Contribution) 101 ล้านบาท รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี 6 ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงาน 120 อัตรา ด้วยแบ่งรูปแบบการสนับสนุนเป็น 2 ประเภท คือ

1. สำหรับการจัดกิจกรรม 1 วัน งบสนับสนุน 15,000 บาท ต่อ คำขอ และ 2. สำหรับการจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน งบสนับสนุน 30,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องจัดกิจกรรมนอกสถานที่ตั้งขององค์กร ทั้งในโรงแรม สถานที่จัดงานพิเศษ และชุมชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วไทย โดยจะต้องเลือกสถานที่จัดงานซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ใน www.thainiceconnect.com อย่างน้อย 1 แห่ง และการจัดกิจกรรมจะต้องมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน ที่สำคัญ ต้องดำเนินการผ่าน “Thai MICE Connect”‘ แพลตฟอร์มรวมบริการไมซ์ครบวงจร ‘Thai MICE Connect’ (ไทย ไมซ์ คอนเน็ค) ในระหว่างช่วงระยะโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 22 สิงหาคม 2566 สิทธิ์มีจำนวนจำกัด และ มาก่อนพิจารณาก่อน ได้รับสนับสนุนก่อน

สำหรับ Thai MICE Connect เป็นเว็บไซของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ที่รวบรวมฐานข้อมูล สินค้า และบริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นที่พัก สถานที่จัดงาน นำเที่ยว หรือออแกไนเซอร์ และพัฒนาเป็น E-MICE Marketplace ของอุตสาหกรรมไมซ์ครั้งแรกในไทย เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และติดต่อธุรกิจได้ตรงตามความต้องการ สะดวกทุกที่ทุกเวลา และยังจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตลอด ทั้งห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานไมซ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลไมซ์แห่งชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมืออํนวยความสะดวกให้การจัดงานไมซีในประเทศไทยตอบรับเทรนด์ไมซ์ดิจิทัส

เพื่อเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการทำการตลาด และสามารถขยายตลาดไปยังลูกค้าในและต่างประเทศได้ครบจบในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยชุดข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตอบรับทุกความต้องการของนักเดินทางไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ ใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม โดยผู้ประกอบการไมซ์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย และสมัคร Thai MICE Connect สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaimiceconnect.com
FB: Thaimiceconnect Line: @thaimiceconnect Call

Related posts