กระบี่-เปิดศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กระบี่-เปิดศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ฝั่งอันดามัน

 

นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ ได้กล่าวว่า ทางด้าน ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ซึ่งเป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ได้เลือกจังหวัดกระบี่ ในการตั้งศูนย์ประสานงาน ภาคีเครือข่ายด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ฝั่งอันดามัน


ซึ่งศูนย์ดังกล่าวทำหน้าที่รวมภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้อนาถา ไร้ที่พึ่ง ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้ถูกกระทำความรุนแรง และบุคคลผู้ได้รับความเดือดร้อน จากภัยสงคราม การก่อการร้าย และผู้อพยพ ฯลฯ ตามหลักการอิสลาม

ด้าน นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน ก.อจ.กระบี่ ยังกล่าวด้วยว่า ศูนย์ภาคีเครือข่ายด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดที่อยู่ฝั่งอันดามันทั้งหมด ที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้อง ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อย ตามเงิ่อนไขที่ ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ชี้แจงไปข้างต้น ซึ่งเป็นองค์กรณ์ องค์กรณ์ ที่จะคอยให้การช่วยเหลือ นอกเหนือจากหน่วยงานทางภาครัฐ


กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Related posts