รมว.ทส. ลงพื้นที่สวนพฤกษาศาสตร์พุแค จ.สระบุรี เพื่อพัฒนาให้เป็นปอดขนาดใหญ่ของประชาชน (ชมคลิป)

รมว.ทส. ลงพื้นที่สวนพฤกษาศาสตร์พุแค จ.สระบุรี เพื่อพัฒนาให้เป็นปอดขนาดใหญ่ของประชาชน

 

 

วันนี้ (6 กันยายน 2563) เวลา​ 10.​00 น.​ นายวราวุธ​ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ (รมว.ทส.)​ พร้อมด้วย นายจตุพร​ บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจเยี่ยมสวนพฤกษาศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี มีนายสมภพ​ สมิตะสิริ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับ​โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา

ซึ่งสวนแห่งนี้ เป็นสวนพฤกษาศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย มีเนื้อที่ 5,321 ไร่ ใช้เป็นสถานที่รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ รวมถึงการเป็นสถานที่พักผ่อนที่สำคัญของจังหวัดสระบุรี


รมว.ทส. ได้รับฟังสภาพปัญหาข้อขัดข้องจากหน่วยงาน พบว่า สวนพฤกษาศาสตร์แห่งนี้เป็นแห่งเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ รวมถึงเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน แต่เนื่องจากพื้นที่ของสวนพฤกษาศาสตร์พุแคมีพื้นที่แยกออกเป็น 3 ส่วน โดยมีถนนหลวงตัดผ่าน

ในการนี้ รมว.ทส. จึงได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยงข้องศึกษาการออกแบบเส้นทางเชื่อมสวนทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกัน เน้นให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่มาใช้ประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้ นอกจากนั้น รมว.ทส. พร้อมคณะ ได้ร่วมกันปลูกต้นมหาพรหมราชินี พร้อมเดินเยี่ยมชมรอบสวนพฤกษาศาสตร์พุแค

รวมถึงได้มอบแนวทางปรับปรุงให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ อีกทั้ง ยังต้องการให้สวนพฤกษาศาสตร์พุแคแห่งนี้เป็นปอดขนาดใหญ่ให้กับชาวสระบุรี รวมถึงสร้างคุณค่าให้ประชาชนทุกคนร่วมกันรักษา หวงแหน ให้สวนพฤกษาศาสตร์พุแคแห่งนี้อยู่คู่สร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดสระบุรีตลอดไป


จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และตรวจเยี่ยมประชาชนที่มาพักกางเต็นนอนในอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นและได้มอบเครื่องสนามแก่เจ้าหน้าที่และให้โอวาสเป็นกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่และดูแลนักท่องเที่ยวที่มาพักแรมในพื้นที่ให้ปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย

/ดำรงค์​ ชื่นจินดา/รายงาน

Related posts