ชุมพร – เดินหน้า แก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร จับมือสภาเกษตรกร

ชุมพร – เดินหน้า แก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร จับมือสภาเกษตรกร

วันที่ 9 ก.ค 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากผู้ใหญ่ดำรงค์ศักดิ์  สินศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร  ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ ภัยแล้งจังหวัดชุมพร ทำให้ผลผลิตทุเรียนได้รับผลกระทบอย่างมาก ในวันนี้ นายสุรินทร์ ทองน้อย นายจิรทีปต์ เปรินทร์ นายมานพ ลิ้มกุล

นายปวริศร์ ไกรขาว นายชลอ เหลือบุญเลิศ นายจักษณ์ขจร มณฑิราช นายพิเชฏฐ เทศรัตน์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรได้เดินทางเข้าพบ นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร เขต 1 ซึ่งได้รับการประสานงานจาก ส.ส.สุพล​ จุลใส เขต3 ส.ส.สันต์​ แซ่ตั้ง เขต 2 ในการรับทราบปัญหา ของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดชุมพร โดยผู้แทนเกษตรกร นำข้อเรียกร้องให้ช่วยบรรเทาเรื่องภัยแล้งเป็นการเร่งด่วน 1.ขอให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำจังหวัดชุมพร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ 2.ขอรับการ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ภายในจังหวัด 3.ให้หน่วยราชการของรัฐ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้อนุโลมในการเจาะบาดาลในพื้นที่ทับซ้อน 4.ให้การไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าเกี่ยวกับการเกษตรให้เป็นสามเฟสทั้งหมดครอบคลุมทั้งจังหวัดชุมพร โดย ส.ส.วิชัย ได้รับหนังสือข้อร้องเรียน และ รับที่จะดำเนินการในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

Related posts