วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เปิดโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม ชวนผู้มีจิตศรัทธาถวายแผงโซล่าเซลล์เติมบุญ (ชมคลิป)

เชียงใหม่-วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เปิดโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม ชวนผู้มีจิตศรัทธาถวายแผงโซล่าเซลล์เติมบุญ

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=sfXlykHn3Nw[/embedyt]

 

วันที่ 6 กันยายน 2563 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เปิดตัวศูนย์เรียนรู้และอบรมพลังงานทดแทนใน โครงการแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม โดยมีพระราชโพธิวรคุณ ดร.เมธาจารย์ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน

พร้อมด้วย ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.เสริมสุข บัวเจริญ วิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแถลงข่าว ณ.อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง  มีพื้นที่มากกว่า 200ไร่ และมีอาคารในพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมและโครงการของวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 80,000 บาทต่อเดือน  โดยทางวัดฯได้เลือกแนวทางการประหยัดพลังงานและหาพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า

ด้วยเล็งเห็นว่าพลังงานดังกล่าวเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้จะมีต้นทุนในการติดตั้งที่สูง แต่จะสามารถใช้ระยะเวลา4-5 ปีในการคืนจุดคุ้มทุน เพราะแผงโซล่าเซลล์ มีอายุถึง 20 ปี จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 300,000 บาทต่อปี (สำหรับโครงการระยะที่ 1 ที่กำลังจะดำเนินการจำนวน 53 กิโลโวลต์)

 

จึงได้ดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม และเปิดศูนย์เรียนรู้ และอบรมพลังงานทดแทนขึ้น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อีกทั้งจะได้เป็นโมเดลต้นแบบในการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ให้กับวัดอื่นๆในการหันมาสนใจด้านพลังงานทดแทนนำไปประยุกต์ใช้ภายในวัดต่างๆในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เป็นศูนย์การเรียนพลังงานทางเลือกระบบโซล่า เซลล์ และระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน แก่ประชาชนทั่วไปและวัดในสังกัดวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวงจะส่งผลช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมของวัดต่างๆทั่วประเทศ  จะส่งผลช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมของวัดต่างๆทั่วประเทศ  อีกด้วย

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรมโดยสามารถทำบุญเริ่มต้น ในการจัดสร้างและติดตั้ง หน่วยละ 50 บาท โดยบริจาคได้ที่  บัญชี วพล.โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม ธนาคารออมสิน สาขาดอยสะเก็ด เลขที่บัญชี 020-30107-3993

สำหรับโครงการศูนย์เรียนรู้และการไฟฟ้าพื้นฐาน ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการออกแบบหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนให้กับพระ สามเณร

และผู้สนใจได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนหรือเสริมความรู้ด้านทักษะอาชีพ ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการศูนย์เรียนรู้และการไฟฟ้าพื้นฐาน สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน วัดพระธาตดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ โทร ศัพท์ 052-010595

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts