ชุมพร – รับมวลน้ำฝนที่ตกต่อเนื่อง 3 วันเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

ชุมพร – รับมวลน้ำฝนที่ตกต่อเนื่อง 3 วันเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่อง 3 วันในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2566 มีมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าพื้นที่จังหวัดชุมพร  ในเวลา 01.00น ของวันที่ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 คลองนาคราชเป็นหนึ่งคลองที่ช่วยระบายน้ำลงสู่ทะเลจึงมีมวลน้ำจำนวนมากที่ไหลผ่านแต่ยังมีจุดตัดกับถนนทุ่งรวงทอง ในพื้นที่ตำบลขุนกระทิง หมู่ที่ 1 ยังทำการสร้างสะพานข้ามคลอง นาคราชไม่สำเร็จได้มีเส้นทางเลี่ยงปิดคลองนาคราชอยู่ทำให้มวลน้ำไหลผ่านลงทะเลไม่ได้จึงทำให้การบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชุมพรจึงมีน้ำท่วมขัง และในขณะนี้มวลน้ำทีลงมาที่คลองนาคราชมีจำนวนมากจึงทำให้ถนนบริเวณดังกล่าวถูกตัดขาดด้วยกระแสน้ำทีจะระบายลงสู่ทะเลที่มีจำนวนมาก  เหตุที่ระบายมวลน้ำไม่ทันจึงทำให้มวลน้ำไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ตำบลขุนกระทิง ตำบลตากแดด และก็ตำบลบ้านนา ในขณะนี้

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร สั่งการ เร่งด่วน ด่วนที่สุด ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน  ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่อง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-18  กรกฎาคม 2566 ในพื้นที่ จังหวัดชุมพร ทำให้ระดับน้ำในคลองต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนบริเวณที่ลุ่มได้รับผลกระทบ  ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอทุกอำเภอ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่อยู่ริมลำห้วยและลำคลอง โดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำบริเวณลำห้วยและลำคลอง ให้เฝ้าระวังและติดตาม สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง และขอให้แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น หากสถานการณ์มีความรุนแรงให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที และรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบโดย ด่วน จนกว่าสถานการณ์จะยุติ

เจ้าหน้าที่ลงพื้นทีเสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น หากสถานการณ์มีความรุนแรงให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นแจ้งให้ทำการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้อย่างทันท่วงที่

ธนากร โกศลเมธรายงาน 0818923514

Related posts