ชุมพร -สมาคมชาวจังหวัดชุมพรมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 50,000 บาท

ชุมพร -สมาคมชาวจังหวัดชุมพรมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 50,000 บาท

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ นายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร นายลือชัย มณีศรี กรรมการและเลขาธิการ นายวิโรจน์ แสงบางกา และนายอนุวัตร วัชรพงศ์ กรรมการที่ปรึกษา ได้ร่วมกันมอบเงินสมาคม จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบต่อให้กับ ประธานสหวิทยาเขตชุมพร 1 และ 2 นำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts