ชุมพร –  พ่อเมืองชุมพร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มังคุดชุมพร

ชุมพร –  พ่อเมืองชุมพร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มังคุดชุมพร

วันที่ 7 กันยายน 2566  นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาวยุพาพร สวัสดี พาณิชย์จังหวัดชุมพร นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอหลังสวน ลงพื้นที่ติดตามการกระจายผลผลิตมังคุดและติดตามสถานการณ์มังคุดชุมพร ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2566 ณ สวนธรรมวัฒน์ ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ซึ่งจังหวัดชุมพร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ได้มีการเชื่อมโยงการตลาดมังคุดชุมพร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดจังหวัดชุมพร ในการกระจายผลผลิต ไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี จำนวนทั้งสิ้น 2.6 ตัน

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts