เบิกเนตรพุทธาภิเษกพระพุทธรรมราชา วัดถ้ำเขาแดงนครศรีธรรมราช

เบิกเนตรพุทธาภิเษกพระพุทธรรมราชา วัดถ้ำเขาแดงนครศรีธรรมราช

15กันยายน2565 เวลา13.09

วัดคูหาสันตยาราม วัดถ้ำเขาแดง

นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการรพ.เบตงร่วมกับพุทธศาสนิกชน

เป็นประธานในการเบิกเนตร พุทธาภิเษก

พระพุทธธรรมราชา

โดยมีพระภิกษุเก้ารูป สวดพระพุทธมนต์

พ่อตาฤาษีดำผู้เมตตา นั่งปรกจิต

ประธานสงฆ์ที่ปรึกษา พระครูสุจิณ ธรรมรส เจ้าอาวาสวัดเขาบ่อ จังหวัดชุมพร

ประธานสงค เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาแดง พระสมุห์อนันต์

ประธานดำเนินการ นพ.สวรรค์ กาญจนะ

ปฏิมากร ผศ.ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นครปฐม.

ความเป็นมา วัดที่นำไปถวาย มีพระพุทธรูปโบราณ อยู่ที่บริเวณหน้าถ้ำ

เป็นวัด ที่ พ่อตาฤาษีดำผู้เมตตา ปราบกาพยนต์ ที่เฝ้าพระบรมสารีริกธาตุไว้ ทำให้สามารถลงหลักปักฐาน

การจัดสร้าง พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราชได้

1365ปี ล่วงแล้ว

ในพุทธศตวรรษที่13

แนวคิด ในการออกแบบ

พระพุทธธรรมราชา

ขนาด๕๙นิ้วปูนปั้นสีทอง

การออกแบบพระพุทธรูปนี้ได้แรงบันดาลใจและเสน่ห์ที่งดงามมาจากพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน หริภุญชัย อู่ทองและศิลปะนครศรีธรรมราชมาผสมผสานกันให้มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว

 

วัดถ้ำเขาแดงวัดคูหาสัตยาราม (ถ้ำเขาแดง)ตั้งอยู่ที่อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ประวัติศาสตร์

เกี่ยวข้องกับ การก่อตั้งพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

ตำนานเล่าว่า คราพระเจ้าสุธน พระนางเหมชาลา ได้นำพระบรมสารีริกธาตุ นำมาฝังไว้ที่หาดทรายแก้ว ได้สาปกาพยนต์ไว้

คราจะมีการก่อสร้างพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมโศกราช ได้หาผู้ที่มาปราบกาพยนต์

พ่อตาฤาษีดำผู้เมตตา แห่งวัดถ้ำเขาแดง ได้ปราบกาพยนต์ไว้เวลาบ่ายโมงเก้านาที ปีขาลวันอังคารเดือนห้า เป็นฤกษ์แห่งการก่อตั้ง พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

สาธุอนุโมทนาบุญผู้มีจิตศรัทธา สร้างสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป

ทั้งนี้ปรธานได้มอบเหรียญหลวงปู่ทวดปลอดโรคปลอดภัย917 พระพุทธธรรมราชา รูปพ่อตาฤาษีดำผู้เมตตา

 

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts