ชุมพร – ปลูกกล้าไม้โกงกางในตระกร้าไม้ไผ่ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มคาร์บอนเครดิต

ชุมพร – ปลูกกล้าไม้โกงกางในตระกร้าไม้ไผ่ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มคาร์บอนเครดิต

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น  นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดปลูกกล้าไม้โกงกางในตระกร้าไม้ไผ่ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มคาร์บอน เครดิต ร่วมกับ นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรผู้บริหารบริษัทเซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน ผู้นำชุมชน คณะผู้ดำเนินการจัดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ได้แก่สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชุมพร ศูนย์ป่าไม้จังหวัดชุมพร ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพรโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพร นักศึกษา ตลอดจน ประชาชนบริเวณรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จำนวน 300 คน ซึ่งได้ รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดเตรียมกล้าไม้โกงกางในตระกร้าไม้ไผ้ จากบริษัทเซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จำนวน 1,300 ต้น ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะชุมพร กล่าว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรร่วมกับ บริษัทเซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มคาร์บอนเครดิต จากกล้าไม้โกงกางในตระกร้าไม้ไผ่ที่ปลูกแล้วได้ผลที่ดี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่าชาย เลน สำหรับนักท่องเที่ยว ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเป็น การคืนสภาพให้เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ และเพิ่มปริมาณการดูดซับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการอำนวยผลผลิตสัตว์น้ำนานาชนิดอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศป่าชายเลน และระบบนิเวศชายฝั่ง ป้องกันคลื่นลมและการกัดเซาะชายฝั่ง เพิ่มปริมาณพื้นที่ป่าชายเลนและระบบนิเวศทางทะเล ให้เป็นอย่างสมดุล ให้ชุมชนในท้องถิ่นที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่ป่าชายเลน และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ต่อไป

นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ กล่าว่า มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม”วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566″ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ในวันนี้  เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ จึงได้กำหนดให้ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันรัก ต้นไม้ประจำปีของชาติ

ในการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดเตรียมเพาะกล้าไม้โกงกางในตระกร้าไม้ไผ่ จากบริษัทเซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารบริษัทเซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มเพิ่มที่สีเขียวให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติของเราท้ายที่สุดนี้ ดิฉัน ขออวยพรให้ทุกท่านที่ได้ตั้งใจและร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายพร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมของเราให้มีความสมดุลสมบูรณ์ร่มเย็น และมีความยั่งยืนตลอดไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts