กรรมการตัดสินในการประกวด MISS & MISTER, MISS QUEEN DEAF THAILAND 2020

กรรมการตัดสินในการประกวด MISS & MISTER, MISS QUEEN DEAF THAILAND 2020

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. มอบหมายให้นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เข้าร่วมงานพร้อมเป็นกรรมการตัดสินในการประกวด MISS & MISTER, MISS QUEEN DEAF THAILAND 2020

ผู้ที่ได้รับมงกุฏจะเป็นตัวแทนของคนหูหนวกและคนหูตึงในการเข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติ ทั้งนี้ พก. พร้อมให้การสนับสนุน ส่งเสริมและร่วมพัฒนาศักยภาพของคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ให้ได้แสดงความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในสังคมอย่างสมศักดิ์ศรีและมีความภาคภูมิใจ พร้อมเป็นกำลังหลักในการร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไป

#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอแสดงความยินดี

1.Mister Deaf Thailand
ตัวแทนประกวดเวทีระดับโลก Mister Deaf World
หมายเลข 7 นาย รัชพล อุดมสมบูรณ์ (บิ๊ก) ชลบุรี

2. Mister Deaf Stars Thailand
ตัวแทนประกวดเวทีระดับโลก Mister Deaf Stars
หมายเลข 10 นาย ณัฐพล มณีวรรณ (โอชิน) เชียงใหม่

3. Mister International Thailand
ตัวแทนประกวดเวทีระดับโลก Mister Deaf International
หมายเลข 13 นาย อานนท์ จงภักดี (แม็ก) ขอนแก่น

4. Mister Deaf Supranational Thailand 2020
ตัวแทนประกวดเวทีระดับโลก Mister Deaf Oscar
หมายเลข 12 นาย อัฐวิทย์ ประดิษฐ์ (อีฟ) กรุงเทพมหานคร

5.ตำแหน่ง 1st Mister Deaf Thailand
หมายเลข 8 นาย วรปรัชญ์ ปราจันทร์ (ธาม) ตาก

6.ตำแหน่ง 2nd Mister deaf Thailand
หมายเลข 4 นาย บุญญฤทธิ์ นิลเกตุ (ฟอร์ด) พิษณุโลก

————————————-
1.Miss Deaf Queen Thailand
ตัวแทนประกวดเวทีระดับโลก Miss Deaf Trans International
หมายเลข 2 วิษณุ สาช่อฟ้า (มาร์กี้) กรุงเทพมหานคร

2. Miss Deaf Trans Thailand
ตัวแทนประกวดเวที Miss T-Star Thailand (เวทีร่วมกับคนหูดี)
หมายเลข 6 ณัฐนันท์ จันทพันธ์ (แชก) ฉะเชิงเทรา

3. Miss Deaf T- Beauty Thailand
ตัวแทนประกวดเวที Miss Deaf T- Beauty International
หมายเลข 4 ธีรพร เตียเจริญชัยโชติ (พิ้งค์) อุตรดิตถ์

4. ตำแหน่ง 1st Miss Deaf Queen Thailand
หมายเลข 11 นพคุณ แก่นสาร (เค้ก) เชียงใหม่

5. ตำแหน่ง 2nd Miss Deaf Queen Thailand
หมายเลข 7 มัทธริกา ดงทอง (มิลา) เพชรบูรณ์

Related posts