เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาภัยพิบัติ” (ชมคลิป)

อยุธยา – เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาภัยพิบัติ” เพื่อเสริมทักษะและเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยในพื้นที่

 

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สนามกีฬากลางจังหวัดฯ) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาภัยพิบัติ” หลักสูตรการบรรเทาภัยพิบัติ

โดยมี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กิ่งกาชาดอำเภอ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด วิทยากรสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานานัยพิทักษ์สภากาชาดไทย และจิตอาสาผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้จิตอาสาได้รับรู้และความเข้าใจภัยพิบัติ การบรรเทาภัยพิบัติ และบทบาทหน้าที่ของตน นำความรู้ที่ได้รับไปวางแผนการดำเนินงานกับทีมในระดับของตน

รวมทั้งประสานร่วมกันปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้น พร้อมบูรณาการกับเครือข่ายจิตอาสาอื่นๆ ที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน สร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตสำนึก จิตวิญญาณ เชิญชวนให้ผู้อื่นเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย และเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติในจังหวัด เบื้องต้นก่อนที่ทางเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานราชการจะเข้าถึง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 16 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 86 คน


นางกฏษฏา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด กล่าวว่า สภากาชาดไทย มีเป้าหมายในการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของจิตอาสา สภากาชาดไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องภัยพิบัติ สามารถประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง และเป็นแกนนำในการเข้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากคณะวิทยากร นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน และผู้ประสบภัยต่างๆ

เดชา – สุจินดา อุ่นขาว รายงาน

Related posts