ชุมพร – โครงการชลประทานชุมพร สรุปประมวลภาพการบรรเทาความเดือดร้อนของ ปชช.    

ชุมพร – โครงการชลประทานชุมพร สรุปประมวลภาพการบรรเทาความเดือดร้อนของ ปชช.

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566   นายนพดล มีวิเศษผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพรเปิดเผยว่า  ได้ประสานงานกับหมวดปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำชุมพร ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เครื่องจักร-เครื่องมือ ดังนี้

1)เครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ม.9 ต.นาชะอัง อ.เมือง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งเมื่อวันที่ 17พย.2566 2)เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งเมื่อวันที่ 13พย.2566 ม.6 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งเมื่อวันที่ 13พย.2566  ม.5 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งเมื่อวันที่ 17พย.2566 3)เครื่องสูบน้ำ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ม.2 ต.บางหมาก อ.เมือง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งเมื่อวันที่ 17พย.2566เรือนจำจังหวัดชุมพร ม.1 ต.บางหมาก อ.เมือง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งเมื่อวันที่ 18พย.2566  4)เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 2 ชุด คลองม้ายัง ม.2 ต.บางลึก อ.เมือง จำนวน 2 ชุด ติดตั้งเมื่อวันที่ 18พย.2566

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts