สมาคมชาวจังหวัดชุมพร ทอดกฐิน วัดปะติมะ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สมาคมชาวจังหวัดชุมพร ทอดกฐิน วัดปะติมะ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

วันนี้ เวลา 11 น. สมาคมชาวจังหวัดชุมพร นำโดยนายวิชิต ดิลกวิลาศ อุปนายกคนที่ 1 ดร.สมยศ แสงสุวรรณ อุปนายกคนที่ 4 และนายลือชัย มณีศรี กรรมการและเลขาธิการ

ร่วมกันไปทอดกฐินสามัคคี ตามโครงการกฐิน 9 วัด 8 อำเภอ  เป็นเงินที่ผู้ร่วมบุญร่วมกันทำบุญผ่านสมาคมชาวจังหวัดชุมพร และวันนี้เป็นการทอดเป็นวัดที่ 7 ขอให้ได้รับบุญโดยทั่วกัน สาธุ สาธุ ครับ

วันี้ทอดกฐิน  ณ วัดปะติมะ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  เงินที่นำไปร่วมบุญครั้งนี้จำนวน 33,710 บาท

 

Related posts