ชุมพร – สมาคมชาวจังหวัดชุมพร จัดตั้งทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

ชุมพร – สมาคมชาวจังหวัดชุมพร จัดตั้งทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

วันที่ 7 กันยายน 2563  เวลา 13.00 น. พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ นายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร เป็นประธานจัดการประชุมจัดตั้งทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563  พร้อมด้วย อุปนายก กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษา กำหนดจะไปร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563ในจังหวัดชุมพร ทุกอำเภอ อำเภอละ 1วัด  โดนเรียกกิจกรรมนี้ว่า กฐิน 8 อำเภอ 8 วัด ดังนี้

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ทอด ณ วัดแหลมปอหมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00น. ทอด ณ วัด วัดภูพางพัฒนาราม(วัดเขาพาง) หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ทอด ณ วัดสวนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00น. ทอด ณ วัดบ้านโหมง ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.ทอด ณ วัดเทพนิมิตร(วัดกอเขา)หมู่ที่ 15 ตำบลนาพระยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00น.ทอด ณ วัดเขาเลี้ยว หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00น. ทอด ณ วัดธรรมถาวร ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น. ทอด ณ วัดหัวถนน หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

การทอดกฐินสามัคคี เป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาอยู่ในวัดนั้นๆ จะได้รับอานิสงส์กฐินตามวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ การทอดกฐินจึงเป็นบุญใหญ่ และเป็น การสืบทอดประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่ตลอดไป การทอดกฐิน ในปี 2563 นี้  เพื่อเสริมสร้างทานบารมีให้กับศรัทธาสาธุชน ผู้ที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างบารมี

จึงเรียนบอกบุญมายังท่านที่จิตรอันเป็นกุศล เพื่อร่วมทำบุญกฐิน ทั้ง 8 วัด 8 อำเภอ ร่วมกับสมาคมชาวจังหวัดชุมพร เป็นการบำรุงพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป

ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

Related posts