สมุทรปราการ-พิธีรับมอบรถตู้ติดลิฟท์สำหรับวีลแชร์เพื่อเด็กพิการในจังหวัดสมุทรปราการ

สมุทรปราการ-พิธีรับมอบรถตู้ติดลิฟท์สำหรับวีลแชร์เพื่อเด็กพิการในจังหวัดสมุทรปราการ

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ เช้าวันนี้ (9 ก.ย. 2563) เวลา 09.00 น. นายชาติชาย อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีรับมอบรถตู้ติดลิฟท์สำหรับวีลแชร์เพื่อเด็กพิการในจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยรัฐบาลญี่ปุ่น

ในพิธีมีท่านนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำราชอาณาจักรไทย และคณะ ร่วมในพิธีรับมอบ โดยเป็นความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่นและภาคเอกชน คือบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) โดยทำงานร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ทำให้เกิดภาคีเครือข่ายที่มองเห็นความสำคัญของเด็กพิการและครอบครัว ในจังหวัดสมุทรปราการ ให้ได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าว ขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นและประชาชนชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้งบประมาณในการสนับสนุนรถตู้ติดลิฟท์ สำหรับวีลแชร์เพื่อให้น้องๆในจังหวัดสมุทรปราการได้รับโอกาสอันดีในการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม ทั้งทางด้านการเรียน การพัฒนาทักษะ ฯลฯ เพิ่มขึ้นต่อไป

Related posts