“เชียงราย”สำนักงานจัดหางานเชียงรายจัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย.ณ.โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยน อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย” (ชมคลิป)

“เชียงราย”สำนักงานจัดหางานเชียงรายจัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย.ณ.โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยน อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย”

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=8xK1lfKefFs[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 9กันยายน 2563ที่ผ่านมา นาย ปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้ นาย พงศกร ยามะสัก ผู้ช่วยจัดหางานจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา

โดยมีการบรรยายจากเจ้าหน้าที่วิทยากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นางสาว กันตินันท์ บุญยิ่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นาง มาริกา ศิริกุลชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลแม่สายสำนักงานสาธารสุขจังหวัดเชียงราย พันตำรวจตรีหญิง.นาตยา ขัดผาบ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการนายจ้างได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนายจ้างผู้ประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวหรือมีความประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวตามที่กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศเรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำงานได้และทำงานไม่ได้พร้อมด้วยข้อกฎหมายที่นายจ้างต้องรับรู้และสวัสดิการคุ้มครองแรงงานที่จะได้รับทางด้านนาย ปรีชา อินทรชาธร ผู้อำนวยการจัดหางานจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าเมื่อวันที่4สิงหาคม2563

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ให้แรงงานต่างด้าว4กลุ่มที่เคยมีใบอนุญาตทำงานแต่การอนุญาตสิ้นสุดและไม่สามารถเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

เนื่องจากมาตรการปิดจุดผ่านแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวและให้ทำงานได้เป็นกรณีพิเศษโดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายในวันและเวลาราชการติดต่อเบอร์โทรศัพท์053-152051-4ต่อ412-415

สันติ วงศ์สุนันท์/ภาพ/ข่าว/ผู้สื่อข่าวเชียงราย

Related posts