แม่ฮ่องสอน-คณะอัยการ ผู้พิพากษา และอำเภอแม่สะเรียง บริจาคหนังสือ กว่า 900 เล่ม ให้กับเรือนจำแม่สะเรียงในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข

แม่ฮ่องสอน-คณะอัยการ ผู้พิพากษา และอำเภอแม่สะเรียง บริจาคหนังสือ กว่า 900 เล่ม ให้กับเรือนจำแม่สะเรียงในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข

 

นายสมชัย บรรจง อัยการจังหวัดแม่สะเรียง นายเปรมศักย์ ศรีนวล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดแม่สะเรียง นายพลภัทร สีแดง ผู้กลั่นกรองงานสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง และนายพันเลิศ เอกบรมสิริ อัยการประจำกอง ช่วยราชการสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง พร้อมด้วยอำเภอแม่สะเรียง ร่วมบริจาคหนังสือ จำนวนกว่า 900 เล่ม เพื่อเข้าร่วมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายธงชัย จันทร์ฉลอง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เป็นผู้รับมอบหนังสือเพื่อบรรจุเข้าห้องสมุดกลางในเรือนจำแม่สะเรียง


ทั้งนี้ ทางคณะฯเห็นความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้ต้องขัง หลายคนมีความใฝ่เรียนรู้ ชอบอ่านหนังสือ และหนังสือดีๆถือเป็นอีกทางเลือกที่นำความสดชื่นรื่นใจมาให้ผู้ต้องขัง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาความคิดเพื่อเรียนรู้แง่มุมใหม่ของชีวิตที่ไม่เคยรู้มาก่อน เพราะในห้วงทุกข์และสับสน การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญให้ชีวิตเปลี่ยนผ่านและเติบโต นอกจากนี้ ต้องการให้ผู้ต้องขังสร้างความเข้มแข็งทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ สามารถปรับทัศนคติและพฤติกรรมในเชิงบวก ให้มีความเป็นจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม


สำหรับเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เป็นหนึ่งในเรือนจำขยายผลในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังทั้งร่างกายและจิตใจ โดยได้เตรียมความพร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมความรู้ กิจกรรมด้านอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มนักโทษเด็ดขาดที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปี 2563 ให้สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 081-9503127

Related posts