ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำสินค้าเด่นของจังหวัด ฯ จัดแสดง ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล

แม่ฮ่องสอน-ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำสินค้าเด่นของจังหวัด ฯ จัดแสดง ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล

 

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ นำตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยนางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวชนเขต บุญญขันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน

และผู้ประกอบการบริษัทไทไทแบรนด์ และ บริษัทกุ๊ปไต นำสินค้าเด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดแสดง ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล โดยการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ GI ผลิตภัณฑ์แปรรูปงาและกระเทียม เครื่องเงินบ้านละอูบ ผ้าทอมือชาติพันธุ์ละว้า เป็นต้น


โดย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แนะนำตราสัญลักษณ์ Mae Hong Son Premium และ Mae Hong Son Brand ที่จะนำไปใช้กับสินค้าและบริการที่ได้รับการคัดสรรของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย ด้านนางสาวชนเขต บุญญขันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้ขอรับการสนับสนุนสายการบินเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับข้อมูลและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณา


ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ให้กำลังใจคนแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งแจ้งว่า ให้อดทนกันอีกสักนิด ช่วงนี้ด่านชายแดนยังต้องปิดไปสักระยะ เพื่อป้องกันการระบาดของโควิดจากประเทศเพื่อนบ้าน

สุกัลยา / รุจิรา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 081-9503127

Related posts