เชียงใหม่-สหกรณ์เชียงใหม่ จัด“งานแสดงสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2563” (ภาคเหนือ) (ชมคลิป)

เชียงใหม่-สหกรณ์เชียงใหม่ จัด“งานแสดงสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2563” (ภาคเหนือ)

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9D_ed5DLiqA[/embedyt]

 

สหกรณ์เชียงใหม่ ชูสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในงาน “งานแสดงสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2563” (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่วันที่ 9 – 13 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า “ที่ผ่านมาขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ ได้ร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมงานด้านสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งผลงานด้านสหกรณ์เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของมวลสมาชิก  ซึ่งเป็นประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ความสำเร็จในเชิงธุรกิจของสหกรณ์ที่เป็นรูปธรรม อย่างหนึ่ง คือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีผลผลิตทางการเกษตร หรือสินค้าที่มีคุณภาพและโดดเด่น สามารถขยายไปสู่ระบบเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการได้ สุดท้ายคือ ผู้บริโภคปลายทาง

ในปัจจุบัน การที่สินค้าคุณภาพเหล่านี้จะไปถึงมือผู้บริโภคปลายทางได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน และที่สำคัญคือช่องทางการสื่อสาร การที่จะสามารถสร้างการรับรู้ได้รวดเร็ว และโดดเด่น ได้นั้น ก็มีหลากหลายช่องทาง และการจัดแสดงสินค้าครั้งนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สินค้าคุณภาพของเราได้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ได้เป็นอย่างดี
ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างในปัจจุบันคือ การให้ความสำคัญกับ การตลาดนำการผลิต คือ เราต้องทราบความต้องการของผู้บริโภคปลายทาง แล้วจะสามารถนำมาเป็นโจทย์ให้กับเราได้ และผลิตสินค้าคุณภาพให้ตรงกับความต้องการ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด”

ด้านนายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า“การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ รวมถึงเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการ นักธุรกิจภาคเอกชน หอการค้า ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป

การจัดงานในครั้งนี้ มีเครือข่ายสถาบันเกษตรกรจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 17 แห่ง เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า สินค้าทางการเกษตร ทำให้มีสินค้าที่หลากหลาย และคาดหวังว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และสร้างโอกาสทางการตลาด ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ต่อไปในอนาคต”

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts