เชียงใหม่-รร.ชราบาลวุฒิวิทยาลัย จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาอาลัย ปิดตัวหลังเปิดมา 7 ปี (ชมคลิป)

เชียงใหม่-รร.ชราบาลวุฒิวิทยาลัย จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาอาลัย ปิดตัวหลังเปิดมา 7 ปี

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=sLxwEpf5Vyg[/embedyt]

 

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น ที่อาคารศรีศุภอักษร เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาอาลัยโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย หลังเปิดการเรียนการสอนให้แก่ผู้สูงอายุมาเป็นเวลา 7 ปี โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุที่เข้ามาเรียนในรอบ 7 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2562 มีนักเรียนผู้สูงวัยจำนวน 2,395 คน
โดยมีพระราชโพธิวรคุณ ดร.เมธาจารย์ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวให้โอวาส นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

ก่อนที่จะปิดการเรียนการสอนของนักเรียนชราบาล มีกิจกรรมเคารพ ธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ จากนั้นฤาษี พุทธจรัล ได้กล่าวให้ข้อคิด และสอนเคล็ดลับการให้มีอายุยืนยาว กิจกรรมการสอน “สืบสานภูมิปัญญาตีลายแผ่นแร่” พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีผูกข้อมือ ขอขมารับพร โดย อ.สนั่น ธรรมธิ  มีนักเรียนชราบาลเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน แล้วเคารพธงชาติ และกิจกรรมต่างๆ มาร่วมทำกิจกรรมการสอน “สืบสานภูมิปัญญาตีลายแผ่นแร่”

นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวว่า เทศบาลตำบลเชิงดอย ก่อตั้งโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อ 7 ปีที่แล้ว ต้อนรับหน่วยงานองค์ปกครองท้องถิ่นมาดูงาน แล้วนำไปขยายในท้องถิ่นทั่วประเทศได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุในชื่อต่างๆมากมาย มาขณะนี้ ถึงเวลาที่จะปรับเปลี่ยนสถานะให้มีสาระและประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น จากโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ที่โด่งดังไปทั้งประเทศ ยกฐานะเป็นวิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์ เปิดตัวเดือนพฤศจิกายน 2563

โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ของตำบลเชิงดอย โดยได้ร่วมกับส่วนราชการ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่และการสนับสนุนของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระราชโพธิวรคุณ ดร.เมธาจารย์ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เพื่อดำเนินกิจกรรมในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเชิงดอย ถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการปฏิบัติ ต่อผู้สูงอายุอันเป็นภารกิหลักที่จะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ และต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอื่นๆในสังคม เช่น เด็ก เยาวชน และสตรี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคม ซึ่งเทศบาลตำบลเชิงดอยได้จัดทำโครงการระบบการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในนาม “โรงเรียนชรบาลวุฒิวิทยาลัย” ขึ้น

โดยมีการเรียนการสอนทุกวันพุธและมีหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้ ได้แก่หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สอนปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน เช่น เทคโนโลยีในโรงแรม การใช้โทรศัพท์มือถือ และการใช้ social network ต่างๆ หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการทางสังคม เน้นการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติจริง เช่น การทำน้ำยาล้างจาน การทำชาเขย่า สานตะกร้า เอนกประสงค์
หลักสูตรการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เน้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ เช่น การเรียนรู้ ทำกรวยดอกไม้ ทำตุง ทำกรวยหมาก วิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบดั้งเดิม ตัดตุงไส้หมู หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพ จัดให้มีการให้ความรู้ด้านสุขภาพ เช่น การตรวจวัดความดันฯลฯ

โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของไทย”มี นักเรียนเข้าเรียน 2,395 คน การปิดโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย จะเหลือไว้เพียงตำนานที่คนรู้จักเทศบาลตำบลเชิงดอยผู้ก่อตั้ง“จากเวลา 7 ปีจึงได้ได้ถือฤกษ์ วันที่ 9 เดือน 9 กันยายน 2563 จัดพิธีปิดการเรียนการสอนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย “ปิดเพื่อก่อ” พร้อมยกฐานะขึ้นจาก “โรงเรียน” เป็น”วิทยาลัยวัฒนาประชาสุขสันต์”


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts