ชลบุรี-ฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดชลบุรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจ ตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ชลบุรี-ฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดชลบุรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจ ตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา จ.ชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563ที่ผ่านมา
ฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดชลบุรี รหัส FD 6011 นาย ภูชิชย์ พิทักษ์กรณ์ อาสาฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดชลบุรี น.ท.หญิง พิมพ์ผกา พิทักษ์กรณ์ ด.ญ.ภูเพชรผกา พิทักษ์กรณ์ ร่วมกับ ทีมงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงพื้นที่สำรวจ ตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา จ.ชลบุรี เป็นตลาดน้ำพื้นที่กว้างใหญ่มาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติและคนในประเทศนิยมมาเที่ยวมากที่สุดลำดับต้นๆของจังหวัดชลบุรีโดยมีการจำหน่ายของที่ระลึก ของฝาก อาหารไทย กิจกรรมทางน้ำ การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ในแต่ละภาคของไทย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่นำสินค้าผลิตภัณฑ์ของประชาชนชาวไทยในแต่ละภูมิภาคมาจัดแสดงเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นคุณค่าและศิลปะวัฒนธรรมการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยตามวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงทางทีมงานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะรองรับการใช้งานและสะดวกกับคนทั้งมวลให้ได้รับการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในเชิง “อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” ซึ่งมีการสำรวจได้ ดังต่อไปนี้
– ไม่มีห้องน้ำสำหรับคนพิการ แต่มีทางลาดขึ้น ในอนาคตจะมีการก่อสร้าง
– มีที่จอดรถคนพิการ แต่ยังทำสัญลักษณ์ ที่พื้นถนนไม่ถูกต้อง
– มีทางลาด เชื้อต่อในพื้นที่สามารถไปได้ทั่วในพื้นที่
– มีเส้นทางรอบนอกตลาด สำหรับคนพิการโดยเฉพาะ(คล้ายกับเส้นทางจักรยาน)
– เข้าชมฟรี ราคาอาหาร สินค้า ไม่แพงราคาปกติ
และได้มีการนำเสนอต่อผู้บริหารตลาดน้ำ 4 ภาค เพื่อการยกระดับและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะสามารถรองรับกับกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และสตรีมีครรภ์ รวมถึงประชาชนทั่วไปใ ห้ได้รับความสะดวกและ คณะฑูตอารยสถาปัตย์ฯ ขอขอบพระคุณผู้บริหารตลาดน้ำ 4 ภาค ที่อำนวยความสะดวกกับคณะทำงานในการลงพื้นที่นี้เป็นอย่างดี
#เครือข่าย มูลนิธิ “อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล”

Related posts