เชียงใหม่-สุดยอด!!! นักเรียนยุพราชวิทยาลัย สอบชิงทุนศึกษาต่อ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ถึง 18 คน (ชมคลิป)

นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมด้วย นายสมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา นายนิกร ทวีเดช รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 18 คน

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=eHf-pXtjGJM[/embedyt]

 

นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย แผนการเรียนห้องภาษาจีน มีการส่งเสริมการเรียนภาษาจีนและสนับสนุนให้นักเรียนสอบชิงทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี 2013 จากปีแรกมีนักเรียนที่สอบชิงทุนได้จำนวน 1 คน จนถึงปัจจุบันนี้มีนักเรียนสอบชิงทุนได้เกือบ 20 คนทุกๆปี และในปีนี้มีนักเรียนสอบชิงทุนได้ถึง 18 คน แสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ประสบความสำเร็จในอีกระดับหนึ่ง ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ มาให้มากที่สุด และให้ประสบความสำเร็จในการไปศึกษาต่อในครั้งนี้

โดยมีครูผู้สอนภาษาจีนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนดังกล่าวจำนวน 6 ท่านคือ1.นายสมศักดิ์ แซ่หู 2.นางสาวภัสร์ชนกพร กัมพลกรจรัส 3.นางสาวบานเย็น ฤทธิไตรภพ 4.นางสาวกัลยาณี หมีจันต๊ะ 5.นางสาวอมรพรรณ มูลหล้า 6.Mr.Fu Bin

สำหรับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2563 ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนศึกษาประเภททุนเต็ม คือ ค่าเทอม ค่าที่พัก ค่าครองชีพตลอดหลักสูตรการศึกษาเป็นเวลา 4 ปี


1.นางสาวอัจฉราพร สิทธิชัย Fujian Normal University
2.นางสาวเบญจวรรณ สิทธิชัย Fujian Normal University
3. นางสาวกิรญา มีวัฒนะกุล Fujian Normal University
4.นางสาวนันทิชา ธัญญวิจิตรกุล Fujian Normal University
5.นางสาวภัทรนันท์ จาคะมณี Zhejiang Normal University
6.นายนาวิน แซ่ลี้ Zhejiang Normal University
7.นางสาวจุฑารัตน์ วัฒนรังสรรค์ Zhejiang Normal University
8.นางสาวปารีณา บุญประเสริฐ Qingdao University
9.นายชิษณุพงศ์ วงษ์วิริยะ Qingdao University


10.นางสาวนันทวัน เส็งเรียบ Qingdao University
11.นางสาวคนึงนิจ ติคำ Lanzhou University
12.นางสาวกัญญาวรัตน์ จำปา Lanzhou University
13.นางสาวกุลวดี วัชรวีรกุล Dalian University of Foreign Languages
14.นางสาวชนิตกานต์ แก้วจีน Dalian University of Foreign Languages
15.นายกิตติศักดิ์ นรเศรษฐวงศ์ China University of Geosciences (Wuhan)
16.นางสาวจีรนันท์ ไพรพุ่มพฤกษ์ Hainan Normal University
17.นางสาวธัญญนันทน์ เข็มทอง Hainan Normal University
18.นางสาวศิริญญา พรั่งพลอย Changsha University of Science and Technology

ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดวิกกฤตการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้ในภาคเรียนนี้ นักเรียนจะยังเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน เมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีก็จะเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่นักเรียนสอบชิงทุนได้ต่อไป

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts