ผอ.ประยุทธฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีเลขาธิการ สกสค. คนใหม่ (ชมคลิป)

ผอ.ประยุทธฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีเลขาธิการ สกสค. คนใหม่

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=OuZO-9bo-S4[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.09 น. นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) สำนักงาน กศน. พร้อมด้วยนายบุญโชค พลดาหาญ ที่ปรึกษา สพร. ร่วมพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา ยาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำครุสภา

จากนั้นมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ นายธนพร สมศรี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) คนที่ 9

โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ผู้บริหาร สกสค. ข้าราชการ ครู ร่วมแสดงความยินดีอย่างเนืองแน่น ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

 

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts