ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรม “รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด” ให้เยาวชน

กองทัพเรือ โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนและแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียน หาดอัมราอักษรลักษณ์วิทยา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 


โดยมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่องปัญหาสุขภาพ และพิษภัยของยาเสพติด เทคนิคการปฎิบัติตัว และการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด การแบ่งกลุ่มทำ workshop และแถลงผล โดย วิทยากรจาก โรงพยาบาลทหารเรือ กรุงเทพฯ


การบรรยายเรื่อง รูปแบบของยาเสพติด การแฝงตัวมาของยาเสพติด และ กฎหมายที่เกี่ยงข้อง โดยวิทยากรจาก กองข่าว กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1  และการแข่งขันกีฬา เฮฮา นาวี ต้านภัยยาเสพติด โดย วิทยากรจาก กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1


โดย พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้ให้ความสำคัญ ในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ ในเรื่องยาเสพติดเป็นอย่างมาก เพื่อให้เยาวชนทราบถึงพิษภัย และโทษของยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มเล่นกีฬา เเละเน้นย้ำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ ต้องห่างไกลจากยาเสพติด

เนื่องจากเยาวชนนั้น ถือว่าเป็นอนาคตของประเทศชาติ จึงมอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอัมราอักษรลักษณ์วิทยา คณะครูอาจารย์ และกรรม การสมาคมประมงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติ ในกิจกรรมดังกล่าว


สำหรับ โรงเรียนหาดอัมราอักษรลักษณ์วิทยา มีบุตรหลาน ของ พี่น้องชาวประมง และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ของจังหวัดสมุทรปราการ เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นจำนวนมาก การมาอบรมฯ ในครั้งนี้จึงเป็นการช่วยเหลือ ดูแล สร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับบุตรหลาน​ของ พี่น้องชาวประมง และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพันธมิตร​ที่ดีของทัพเรือภาคที่ 1 อีกด้วย
“ยาเสพติดจะหมดไป ถ้าร่วมใจกันต้าน”


ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645
รายงาน

Related posts