สตูล กอ.รมน.จังหวัดสตูล สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนตามแผน “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน” ท้องที่ จ.สตูล (ชมคลิป)

สตูล กอ.รมน.จังหวัดสตูล สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนตามแผน “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน” ท้องที่ จ.สตูล

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=yFgU3fKdy_A[/embedyt]

กอ.รมน.จังหวัดสตูลได้ร่วมกับ ชปข.(ลับ) 203 ศปก.ทภ.4 ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน, ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.สตูล , ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 – 27 , จนท.ปทส.กก.6 ปป.,สภ.ท่าแพ, ศูนย์ป่าไม้ จ.สตูล, ฝ่ายปกครอง อ.ท่าแพ,สนง.ทสจ.สตูล,ร้อย.ตชด.436 และ ผญบ.หมู่ 4, หมู่ 6 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนตามแผน “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน” ท้องที่ จ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 63 จำนวน 2 แปลง

ท้องที่ หมู่ 4 และ หมู่ 6 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล ซึ้งเป็นพื้นที่จำแนกเขตการให้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 22 ส.ค.43, ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 17 ต.ค.43 และเป็นพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2548 ผลการตรวจสอบพบ “เป็นพื้นที่ป่าชายเลนถูกปรับพื้นที่และเข้าทำประโยชน์ โดยการปลูกพืชผลอาสิน เป็นต้นปาล์มน้ำมัน จำนวน 565 ต้น ,ต้นมะพร้าว จำนวน 2 ต้น พื้นที่ป่าชายเลน เนื้อที่ จำนวน 35 ไร่ – งาน 72 ตารางวา ไม่พบตัวผู้กระทำผิดในที่เกิดเหตุ ในการนี้ คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว การเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยมิได้มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เป็นการบุกรุกเข้าครอบครองเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน

อันเป็นพื้นที่ทางราชการสงวนอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน และเป็นพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2548 จึงมีความเห็นว่า “ผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นการเข้าครอบครองทำประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฏหมาย จึงได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ ตรวจสอบ จำนวน 35 ไร่ – งาน 72 ตารางวา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ฐานความผิด “ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครองหรือครองครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2485 และแก้ไขเพิ่มเติม ความมาตรา 54, 55 และ มาตรา 72 ทวิ” โดยได้มอบเรื่องราวให้ นายสมศักดิ์ บัวทอง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27 รับไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ท่าแพ เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts