สมุทรสงคราม-มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ร่วมกับ มูลนิธิยังมีเรา สถานีท็อปนิวส์ และไทย สมายล์ กรุ๊ป มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ

สมุทรสงคราม-มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ร่วมกับ มูลนิธิยังมีเรา สถานีท็อปนิวส์ และไทย สมายล์ กรุ๊ป มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ พร้อมด้วยนางสาวรภัสสา ภานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ (CSR) กลุ่มไทยสมายล์ ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิยังมีเรา สถานีข่าว ทอป นิวส์ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับกลุ่มนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดโอกาส และมีฐานะทางครอบครัวยากจน ผ่านโครงการ สานฝันการศึกษา ประจำปี 2567 ของมูลนิธิยังมีเรา สถานีข่าวท็อปนิวส์ ณ ชุมชนบางกะพ้อ 2 เทศบาลตำบลอัมพวา 9 ทุน และ ตำบลบางช้าง จำนวน 1 ทุน รวม 10 ทุน

 

จากการที่มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนละ 6,000 บาท จำนวน 50 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มบริษัท ไทย สมายล์ กรุ๊ป (รถและเรือโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้า) เพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ให้กับกลุ่มนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดโอกาส และมีฐานะทางครอบครัวยากจน โดยนักเรียนจะต้อง เรียนอยู่ในระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และอุดมศึกษา ผ่านโครงการสานฝันการศึกษา ประจำปี 2567 ของมูลนิธิยังมีเรา สถานีข่าวท็อปนิวส์

 

สำหรับวันนี้ ได้มามอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน ให้แก่ ด.ญ.สิริวิมล ศรีโคตร ดญ.สุพิชญา ป้านสกุล ด.ช.ดิลกธรรม พันธ์ศรี ด.ช.พรเทพ ทองอุดม ด.ญ.อังศณา พันธ์ศรี ด.ช.สาธิต พรมโพธิ์ ด.ช.ธราเทพ สุราษฏร์ ด.ญ.หทัยกาญจน์ มั่นอ่วม ด.ญ.กรรณิการ์ เชื้อจีน และด.ญ.ธิดารัตน์ พรรษา

 

การที่มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ผ่านโครงการสานฝันการศึกษา 2567 ในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิในด้านการสร้างสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และที่สำคัญจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเด็กนักเรียนและเยาวชน ซึ่งเขาเหล่านี้จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

Related posts