แม่ฮ่องสอน-นายอำเภอจี้ตรวจสอบด่วน อิทธิพลมืดคุกคาม จนท.พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติสาละวิน

แม่ฮ่องสอน-นายอำเภอจี้ตรวจสอบด่วน อิทธิพลมืดคุกคาม จนท.พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติสาละวิน

 

วันนี้ (10 ก.ย. 63) นายนาวี ศิลป์สุภากุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสาละวิน เปิดเผยข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติสาละวิน ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติสาละวิน ว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สว.3 บ้านห้วยบง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า ขณะนำเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย จำนวน 5 นาย ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยาน บริเวณสันเขาขุนแม่ลองจนถึงผืนป่าบ้านแม่กองคา

ในระหว่างลาดตระเวน พบกลุ่มบุคคลพร้อมอาวุธครบมือ อยู่ในพื้นที่ของอุทยาน พยามเผชิญหน้าเข้าหาเจ้าหน้าที่ ใช้วาจาข่มขู่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ที่มีกำลังพลน้อยกว่าได้ออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวอย่างปลอดภัย ด้านนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน รวบรวมข้อมูล เร่งตรวจสอบกลุ่มบุคคลดังกล่าว หากพบเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการโดยเด็ดขาด ในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ทุกนายได้ตระหนักถึงภารกิจในการปกป้องพื้นที่คุ้มครองสำหรับสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง

พร้อมอุทิศตนปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ และอดทน นอกจากนี้ยังสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การดับไฟป่า การดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงานด้านอื่น ๆ อีกมากมาย สอดคล้องกับสถิติ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 1 คน ต้องดูแลปกป้องป่าอนุรักษ์ ครอบคลุมพื้นที่ 2,083 ไร่ การดูแลป่าอนุรักษ์และสัตว์ป่ากับพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดการลักลอบล่าสัตว์และตัดต้นไม้ และไม่เพียงต้องทำหน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังต้องสู้กับมนุษย์ อำนาจ และความเชื่อ ตลอดเวลาที่ผ่านมา


ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พบว่า นับตั้งแต่ปี 2547 มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิต รวมทั้งหมด 149 คน บาดเจ็บสาหัส 76 คน และบาดเจ็บ 120 คน มีการช่วยเหลือเงินจากกองทุนต่างๆกว่า 7,963,000 บาท ขณะที่ในช่วง 5 ปี ระหว่างปี 2559-2563 มีตัวเลขการเสียชีวิตดังนี้ ปี 2559 เสียชีวิต 9 คน สาหัส 2 คน บาดเจ็บ 10 คนรวม 21 คน ปี 2560 เสียชีวิต 6 คน สาหัส 1 คน บาดเจ็บ 8 คน รวม 15 คน ปี 2561 เสียชีวิต 10 คน สาหัส 4 คน บาดเจ็บ 9 คน รวม 23 คน ปี 2562 เสียชีวิต 15 คน สาหัส 15 คน บาดเจ็บ 22 รวม 52 คน และ ปี 2563 เสียชีวิต 6 คน สาหัส 8 คน บาดเจ็บ 6 คน รวม 20 คน

ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 081-9503127

Related posts