ชุมพร – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สุชาติ  ลุยชุมพร ดูแลชาวสวนมังคุด

ชุมพร – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สุชาติ  ลุยชุมพร ดูแลชาวสวนมังคุด แจกกล่องใส่ผลไม้ให้ชาวสวน 20,000 กล่อง

วันที่ 15 มิ.ย. 2567 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ลงพื้นที่สวนมังคุด ณ สวนภูดิศ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้และพืชเศรษฐกิจตัวรอง ปี 2567 ตามที่นายภูมิธรรมได้กำหนดไว้ ครั้งนี้มาตรวจสอบความพร้อมของมาตรการต่างๆ ก่อนที่ผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรชาวสวนมังคุดว่าจะได้รับการดูแลตลอดทั้งฤดูกาลผลิต

สำหรับมาตรการดูแลมังคุด ได้เตรียมความพร้อมไว้เป็นที่เรียบร้อย และพร้อมดำเนินการทันที โดยมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการเข้าไปช่วยดำเนินการให้ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ ล้ง เข้าไปเปิดจุดรับซื้อ การเร่งระบายผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดมาก ทั้งกระจายผ่านห้างค้าปลีกค้าส่ง ห้างท้องถิ่น ปั๊มน้ำมัน หมู่บ้าน หรือคอนโดมิเนียม เป็นต้น

จากผลการตรวจสอบสถานการณ์ผลผลิต พบว่า ปี 2567 มังคุดภาคใต้จะมีปริมาณรวม 148,018 ตัน ลดลง 0.2% โดยผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2567 แต่จะออกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม ซึ่งได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการซื้อขายอย่างใกล้ชิดแล้ว และหากพื้นที่ใด มีปัญหาผลผลิตล้นตลาด หรือมีปัญหาด้านราคา ก็ให้รายงานเข้าส่วนกลางโดยทันที เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ทัน

จากนั้นนายสุชาติได้มอบกล่องไปรษณีย์สำหรับจัดส่งผลไม้ให้กับตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในจังหวัดชุมพร จำนวนกว่า 20,000 กล่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร อันเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรในการจำหน่ายผลไม้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้เกษตรกรเพิ่มช่องทางขายผลผลิต โดยเฉพาะการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มาสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรว่าจะได้รับการดูแล เมื่อผลผลิตออกสู่ตลาด และขอให้เกษตรกร รักษาคุณภาพผลผลิตให้ดี เพื่อให้ขายได้ราคาดี และขอฝากถึงผู้บริโภค ตอนนี้ใกล้จะถึงฤดูมังคุดภาคใต้ออกสู่ตลาดแล้ว ใครพบเห็นมังคุดที่ไหน ก็ขอให้ช่วยกันบริโภค เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และสนับสนุนเกษตรกรให้มีกำลังในการเพาะปลูกมังคุดให้บริโภคในปีต่อๆ ไป

 

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts