ชุมพร – ผู้ว่าฯชุมพร ตัดทุเรียนมีดแรก เปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ประจำปี 2567

 

ชุมพร – ผู้ว่าฯชุมพร ตัดทุเรียนมีดแรก เปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ประจำปี 2567

วันนี้(15 มิ.ย. 67) นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางอู๋ ตง เหมย (Wu Dong Mei) กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา ร่วมกิจกรรมตัดทุเรียนมีดแรก เปิดฤดูกาล

เก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ประจำปี 2567 การันตีคุณภาพ พร้อมกระตุ้นทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของทุเรียน ณ แปลงใหญ่ทุเรียนตำบลทะเลทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน (ตัดทุเรียนมีดแรก) และการชิมทุเรียนและผลิตภัณฑ์จากทุเรียน

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพรมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียน ตั้งแต่การใช้ต้นพันธุ์ดี การดูแลบำรุงรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงกระบวนการส่งออกที่รักษาคุณภาพจนถึงผู้บริโภค และมีมาตรการป้องกันควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ เพื่อกำกับดูแลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการส่งออก ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกผลไม้จังหวัดชุมพร จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และเป็นการรักษามาตรฐานของทุเรียนชุมพร จังหวัดชุมพรจึงได้จัดกิจกรรมวันเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ตลอดจนนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดชุมพร ได้รับทราบถึงการเริ่มฤดูกาลทุเรียนของจังหวัดชุมพร และเป็นการสร้างมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ว่า จังหวัดชุมพรของเราผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ มีรสชาติหวานมัน กรอบอร่อย รวมถึงกระบวนการส่งออกที่รักษาคุณภาพ โดยคำนึงความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ

ด้าน นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง เกษตรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพร เป็นแหล่งผลิตและแหล่งรวบรวมผลผลิตทุเรียนที่สำคัญของภาคใต้ เนื่องด้วยมีสภาพภูมิศาสตร์ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต มีสายพันธุ์ทุเรียนที่ดี ตลอดจนเกษตรกรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม ทำให้ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพดี สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของจังหวัด สำหรับการผลิตทุเรียนของจังหวัดชุมพร มีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยปี 2567 มีพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 17.38 เนื่องจากความต้องการบริโภคทุเรียนของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนำเข้าทุเรียนผลสดจากประเทศไทยสัดส่วนกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด และคาดการณ์ว่าในปี 2567 จังหวัดชุมพร จะมีปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาด 251,516 ตัน ซึ่งให้ผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายน และกระจายถึงเดือนธันวาคม และทำรายได้ให้กับจังหวัดชุมพรปีละกว่าสามหมื่นสามพันล้านบาท

 

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts