ฉะเชิงเทรา-อีอีซี รวมพลังสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว “ช้อปของดี เที่ยววัดดัง บางคล้า ฉะเชิงเทรา “

ฉะเชิงเทรา-อีอีซี รวมพลังสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว “ช้อปของดี เที่ยววัดดัง บางคล้า ฉะเชิงเทรา “

 

วันนี้ 22 มิ.ย.67 ที่ วัดแจ้งบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประธานเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว “ช้อปของดี เที่ยววัดดัง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ” โดยมี นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายศิริชัย เผ่าบรรจง นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สกพอ. และ รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราช

นครินทร์ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “ช้อปของดี เที่ยววัดดัง บางคล้า ฉะเชิงเทรา” เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่การท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อีอีซี เพื่อชูอัตลักษณ์ ความโดดเด่นของสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านสายน้ำบางปะกง โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และเครือข่ายในพื้นที่ อีอีซี วิสาหกิจชุมชน นำสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน มาจำหน่ายในเส้นทางการท่องเที่ยว สร้างโอกาสเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้ชุมชนในพื้นที่โดยรอบ

 

 

ดร. จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ อีอีซี กล่าวว่า กิจกรรมฯ ในครั้งนี้ อีอีซี ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะสำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวอำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา เชื่อมโยงองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์และ ของดี ของเด่นในชุมชน ยกระดับบริการด้านการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีคุณภาพตรงความต้องการตลาด และนักท่องเที่ยวยิ่งขึ้น ซึ่งเริ่มนำร่องในพื้นที่บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเชื่อมโยงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่และชุมชนโดยรอบที่มีศักยภาพ สำหรับรองรับกลุ่มนักลงทุน และผู้ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่อีอีซี ให้สามารถ

 

ท่องเที่ยวได้ทั้งวันหยุด และวันธรรมดา เป็นการสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้แก่ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวเนื่องในท้องถิ่น สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยว “ช้อปของดี เที่ยววัดดัง บางคล้า ฉะเชิงเทรา” ในครั้งนี้ มีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการเยี่ยมชมตลาดน้ำบางคล้าเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว พร้อมเลือกซื้อสินค้า และของดีฉะเชิงเทรา อาทิ ขนมเปี๊ยะ มะม่วง มะพร้าว น้ำตาลสด กุ้งแม่น้ำ และข้าวหอมมะลิจากอำเภอราชสาส์น ที่เป็นต้นกำเนิดของข้าวหอมมะลิ 105 เป็นต้น

 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำบางปะกง เช่น ท้าวเวสสุวรรณสามขาเหยียบหีบสมบัติ แห่งวัดแจ้งบางคล้า นั่งเรือชมพระอุโบสถเงิน วัดพุทธพรหมยาน หนึ่งเดียวบนเกาะลัด และร่วมสักการะพระพิฆเนศ ณ อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน พระพิฆเนศเนื้อสำริดองค์ยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขึ้นชื่อเรื่องการขอพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนในฉะเชิงเทรา และนักท่องเที่ยวสายมู ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวควรได้มาท่องเที่ยว และเข้าสักการะเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง สกพอ. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดันให้พื้นที่นี้ เป็นอีกหนึ่ง destination ของนักลงทุนที่มาใช้ชีวิตยามว่าง และพักผ่อนจากการทำงาน อีกด้วย.

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts