ตราด-สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดตราดจัดกิจกรรมมอบรถวีลแชร์ให้คนพิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่

ตราด-สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดตราดจัดกิจกรรมมอบรถวีลแชร์ให้คนพิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 12ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานสมาคมฯ สาขา ต.วังกระแจะ อ.เมืองจ.ตราด สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดตราด โดย นายนิพล เขาวงค์ นายกสมาคมฯ สาขาฯ,นางชลอ ฉิมผกา,น.ส.ทัศนีย์ ปิ่นสอน,นายปิยะ ศรีทอง,นางไพรัตน์ นามบัณฑิต,นายอานันท์ บุญชู คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สาขาฯ,นายสมศักดิ์ จันทร์พราหมณ์ นายกสมาคมคนพิการ จ.ระยอง,ประธานชมรมคนพิการ อ.บ่อไร่,นาวาตรี บุญเลิศ อินทร์ภู่พิมล หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล กอ.รมน.จ.ตราด,นายชูศักดิ์ หนูแก้ว ผญ.ม.10,นายเรวัติ ขาวละออ ผญ.3,นายนาวิน หยินรัตน์ ผญ.4,นายไพรสันต์ สมบูรณ์ ส.อบต.,รพ.สต.ปลายคลอง,คุณพิชิต หนูแก้ว หน.กู้ภัยหลักเกาะชุดเขาระกำ,คุณกัญฑ์ธญเรศ คงเจริญ ประธาน อสม.ม.10 : จัดกิจกรรมมอบรถวีลแชร์ 2 คัน,ไม้ค้ำ,ไม้เคน,วอล์คเกอร์/มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ) ให้คนพิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.วังกระแจะ จำนวน 17 ราย
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารเลี้ยงคนพิการและผู้ยากไร้ : คุณสำราญ เห่งประถม,คุณไพรัตน์ นามบัณฑิต,คุณเบญจวรรณ ขาวละออ,คุณไพรสันต์ สมบูรณ์ มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

Related posts