เพชรบูรณ์ ผู้นำชุมชนและตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ ผู้นำชุมชนและตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3rdl8oApHdM[/embedyt]

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารอเนกประสงค์สุพาพิศ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร โดยมี นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

 

มีนายสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร ได้รู้จักการหาแหล่งน้ำ การพัฒนา และ การบริหารจัดการแหล่งน้ำได้อย่างพอเพียง อันจะนำไปสู่การได้ผลผลิตทางการเกษตรและมีรายได้มากยิ่งขึ้น


สำหรับโครงการสัมมนา เรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทราบถึงปัญหาในภาคการเกษตร ของพี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่ อำเภอหนองไผ่ , อำเภอบึงสามพัน , ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี และ ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ต่างประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพราะฝนทิ้งช่วง ทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ ส่งขายไม่ได้ราคา กระทบต่อรายได้ของเกษตรกร

จึงได้หาวิธีการแก้ปัญหา การขาดแคลนน้ำ ด้วยการนำวิทยากรมาให้ความรู้กับเกษตรกร ในเรื่องของ “การบริหารจัดการน้ำ” นำโดย ดร.เร่งรัด สุทธิสน ผู้อำนวยการสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ และ “การประกันวินาศภัยกับเกษตรกร” นำโดย นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือ มีผู้นำชุมชน ผู้ที่สนใจ และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมรับฟังการอบรมอย่างคับคั่ง

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts