ชุมพร – ทีมงานแอโรบิค หาดพันไกร บ้านดอนเมือง ร่วมใจ นำอาหารเลี้ยงคนชราที่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก

ชุมพร – ทีมงานแอโรบิค หาดพันไกร บ้านดอนเมือง ร่วมใจ นำอาหารเลี้ยงคนชราที่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=TgQjk2yygLI[/embedyt]

วันที่ 13  กันยายน 2563 เวลา 10.00น. ทีมงานแอโรบิค บ้านดอนเมือง และบ้านหาดพันไกร หมู่ที่ 4  ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นำโดย นางสาวมนทิสา วงศ์มาลา (ครูนา) นางสาวจารุณี รุ่งอาญา นางสาวสุภาวดี เสนาการ นางสาวสัมฤทธิ์ ปลอดศรีพร้อมสมาชิกรวมจำนวน 35 คน ร่วมแสดงกิจกรรมการแสดงเต้นบาสโลบ จำนวน 5 เพลงเพื่อให้คนชราที่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตักได้รับชมและได้จัดอาหารมาเลี้ยง ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทองพนังตัก กิจกรรมการแสดงและนำอาหารมาเลี้ยงคนชราในวันนี้ได้รับการสนับสนุนสถานซ้อมที่และอุปกรณ์ในการแสดงจาก ท่าน ณิชปานต์ ไทยวงษ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ทีมงานแอโรบิค หาดพันไกรกับ บ้านดอนเมือง ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่ออุปการะดูแลผู้สูงอายุด้านปัจจัย4 และการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมสุขอนามัยและป้องกัน ควบคุมโรคและรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย และด้านกิจกรรมนันทนาการ และกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ ช่วยให้ผู้รับบริการได้มีความสุขความบันเทิงมีสุขภาพจิตที่ดี

ประวัติสถานสงเคราะห์คนชรา   เมื่อปี พ.ศ.2525 นายแสง-นางสุจิตรา อู่ทอง ได้บริจาคที่ดินให้กรมประชาสงเคราะห์ เนื้อที่ 42 ไร่เศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเป็น สถานสงเคราะห์คนชรา ซึ่งกรมประชาสงเคราะห์ได้ดำเนินการก่อสร้าง และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2529 โดยมี พลเอกสิทธิ์ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(ในขณะนั้น) เป็นประธาน วัตถุประสงค์ 1.เพื่ออุปการะดูแลผู้สูงอายุด้านปัจจัย4 และการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  2. เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและป้องกัน ควบคุมโรคและรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย 3.เพื่อส่งเสริมด้านกิจกรรมนันทนาการ และกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ ช่วยให้ผู้รับบริการได้มีความสุขความบันเทิงมีสุขภาพจิตที่ดี  4.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้านการจัดการสวัสดิการต่างๆ ทางด้านสังคมสงเคราะห์ 5.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสมสำหรับที่อยู่อาศัย 6.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

การให้การบริการ   ให้บริการเลี้ยงดูอาหาร เครื่องใช้ประจำตัวตามความเหมาะสม บริการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ด้านการกายภาพบำบัด  บริการด้านอาชีวะบำบัด เช่น การทำพวงหรีด ตุ๊กตาการบูร บริการด้านนันทนาการ ด้านกีฬาผู้สูงอายุและการทัศนศึกษา บริการด้านศาสนา การแสดงธรรมเทศนาและการทำบุญตักบาตร การจัดกิจกรรมในวันสำคัญและเทศกาลต่างๆ ร่วมกับชุมชน บริการฌาปนกิจศพ ตามประเพณีแก่ผู้สูงอายุให้บริการประเภทสามัญ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts