เชียงใหม่-รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่-รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

 


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และตรวจพื้นที่การให้บริการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมทั้งเข้าพบปะหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่อยู่ในบริเวณโดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมนี้ยังเป็นการเข้าตรวจการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ยังไม่คงที่ และเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้


นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การเลือกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนั้น ได้เล็งเห็นว่าที่นี่นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวภาครัฐที่ดีกว่าที่อื่น มีผลประกอบการที่มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ รวมทั้งมีมาตรการรองรับการท่องเที่ยวแบบ New Normal ที่ดีมาก จึงสนใจที่จะเดินทางมาดูพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อจะพิจารณาว่าจะดูแลที่นี่ในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาครัฐ

อย่างไร เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือ ซึ่งจะมีการหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นและต่อยอดต่อไป ที่จะเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคส่วนต่างๆ เชื่อว่าในอนาคตสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยจะกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง เนื่องจากเป็นประเทศที่นับว่ามีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมทั้งมีมาตรการต่างๆ และเชื่อว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวนานาประเทศอย่างแน่นอน


ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจจุดคัดกรองนักท่องเที่ยว, จุดแสกน QR – CODE ไทยชนะ, ตรวจวัดไข้โดยกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ชนิดวัดอุณหภูมิร่างกาย และตรวจพื้นที่การให้บริการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทั้งทางด้านสุขลักษณะของอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมถึงการป้องกันและคัดกรองสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว หรือผู้มาใช้บริการ จนกว่าสถานการณ์โควิด – 19 จะอยู่ในระดับที่ปลอดภัย


นอกจากนี้ ได้เข้าตรวจการให้บริการกิจกรรมนั่งชมสัตว์ การแสดงนักล่าแห่งรัตติกาล และเข้าพักที่บ้านพักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่เป็นจุดให้บริการนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานและการจัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในวันที่ 13 กันยายน 2563 ต่อไป

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts