จันทบุรี-จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาเมืองกีฬา Sports City “เดิน-วิ่ง ตามรอยพระเจ้าตาก”ประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมคับคั่ง (ชมคลิป)

จันทบุรี-จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาเมืองกีฬา Sports City “เดิน-วิ่ง ตามรอยพระเจ้าตาก”ประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมคับคั่ง

 

ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พระยืน) นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการการพัฒนาเมืองกีฬา Sports City ประจำปีงบประมาณ 2563 “เดิน-วิ่ง ตามรอยพระเจ้าตาก” โดยมีนายทัตพงศ์ สิทธิโชค ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม


สืบเนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้พิจารณาให้จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองกีฬา Sport City ด้านกีฬาเชิงสุขภาพและการออกกำลังกาย จังหวัดจันทบุรีจึงจัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาเมืองกีฬา Sports City “เดิน-วิ่ง ตามรอยพระเจ้าตาก” เพื่อให้เกิดกิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เยาวชน ได้ออกกำลังกายด้วยการ เดิน-วิ่ง ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ตลอดจนเพื่อปลุกกระแสประชาชนในฐานะจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองกีฬา Sport City การจัดกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดเส้นทางเดิน-วิ่ง ในระยะ 5 กม. และ 10 กม.มีการปล่อยตัวนักกีฬาออกเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อเว้นระยะห่างป้องกันโควิด -19 แยกเป็น ระยะทาง 5 กิดลเมตร 14 กลุ่ม ระยะทาง 10 กิโลเมตร 6 กลุ่ม รวมมีผู้ร่วมกิจกรรม 2,000 คน เดินวิ่งตามเส้นทางย้อนประวัติศาสตร์ ค่ายเนินวงศ์ วัดพลับบางกะจะ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts