สตูล เปิดสระว่ายน้ำมาตรฐานแห่งใหม่ของจังหวัด ผลักดันสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน (ชมคลิป)

สตูล เปิดสระว่ายน้ำมาตรฐานแห่งใหม่ของจังหวัด ผลักดันสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=dfm_rt3mbGM[/embedyt]

 

วันนี้ 14 ก.ย.2563 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานในพิธีเปิดสระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองสตูล โดยมีนายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล คณะกรรมการดำเนินงาน สื่อมวลชน ประชาชน และนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล เข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณสนามกีฬารัชกิจประการ อ.เมืองสตูล จ.สตูล


นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล กล่าวว่า สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองสตูลได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561 จำนวน 45,780,000 บาท เพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ำที่มีขนาดความกว้าง 25 เมตร ความยาว 50 เมตร ความลึก 1.20 เมตร ถึง 1.50 เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562

ซึ่งเป็นสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐาน ใช้สำหรับการแข่งขัน สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬานันทนาการ และเพื่อพัฒนาเยาวชน และประชาชนให้มีความสนใจในกีฬาว่ายน้ำมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้บริการแก่ประชาชนที่มีความต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยวิธีธาราบำบัด และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจในพื้นที่ และในระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 ชมรมว่ายน้ำจังหวัดสตูล ได้กำหนดจัดการแข่งขันว่ายน้ำเพื่อเปิดสระเป็นครั้งแรก โดยมีนักกีฬาว่ายน้ำจาก 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมแข่งขัน


ด้านนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า สระว่ายน้ำ เป็นบริการสาธารณะที่ดีและมีความสำคัญต่อการสร้างความตระหนักของการออกกำลังกาย เพื่อให้บริการทั้งต่อเยาวชน และประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งช่วยพัฒนาการด้านร่างกายและกล้ามเนื้อทุกส่วนให้มีความแข็งแรง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชน ให้สามารถป้องกันตนเองจากการจมน้ำและดูแลตนเองได้เมื่อเกิดอุบัติภัยทางน้ำได้


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts