กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานกำหนดจัด Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ ตอกย้ำคนไทยเราไม่ทิ้งกัน รวบรวมตำแหน่งงานกว่าล้านตำแหน่งวันที่ 26-28 กันยายนนี้ ณ ไบเทค บางนา

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานกำหนดจัด Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่
ตอกย้ำคนไทยเราไม่ทิ้งกัน รวบรวมตำแหน่งงานกว่าล้านตำแหน่งวันที่ 26-28 กันยายนนี้ ณ ไบเทค บางนา

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กำหนดจัดงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรม
การจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการว่างงาน-ตกงาน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา
โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการแก้ปัญหานี้ และต้องแก้ไขเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อสนองรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการมีงานให้ทำแก่ประชาชนวัยทำงาน ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นให้คนไทยต้องมีงานทำในทุกพื้นที่ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่อง เน้นเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ภายในงาน Job Expo Thailand 2020 ประกอบไปด้วยการออกบูธ จากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำจากทั่วประเทศ ที่รวบรวมตำแหน่งงานกว่าล้านตำแหน่ง พร้อมเสิร์ฟสู่คนว่างงานทั้งงานจากภาครัฐ กระทรวง บริษัทเอกชน งานพาร์ทไทม์ งานสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับผู้พิการ และงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ รวมถึงองค์กรที่ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงานมารวมตัวกันเพื่อจับคู่ “งาน กับ คน” ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของแต่ละบุคคล โดยการลงทะเบียนผ่านแพลทฟอร์มไทยมีงานทำ www.ไทยมีhttp://xn--72c6af3hc5n.com/ ซึ่งระบบจะมีการประมวลผลจับคู่งาน ช่วยย่นระยะเวลาในการเดินหาสถานประกอบกิจการอีกด้วย อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานสามารถพัฒนาทักษะอาชีพ ภายในโซนร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาอาชีพ สลับเปลี่ยนหลักสูตรไม่ซ้ำกันตลอดวันงาน อาทิ แนะแนวอาชีพ อบรมพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงาน สาธิตและฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีโซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ศาสตร์แห่งความพอเพียง, นิทรรศการพระบิดาแห่งการช่างไทย และนิทรรศการจิตอาสา 904 ที่ผู้จัดงานได้นำเทคนิคพิเศษแสงสีเสียงมาประกอบการแสดงนิทรรศการให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น โซนนวัตกรรมและอินโนเวชั่น เป็นการนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมยุค 4.0 และศักยภาพความสามารถของแพลทฟอร์ม ไทยมีงานทำ มาจัดแสดงไว้ที่โซนนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างความบันเทิงสำหรับผู้เข้า ชมงาน
ณ โซนเวทีกลาง งานดี มีอนาคต ลดการว่างงาน
“Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ มีงานล้านตำแหน่ง นายจ้าง
ไม่ทอดทิ้งกัน 26-28 กันยายนนี้ ณ ไบเทค บางนา”

Related posts