สโมสรไลออนส์พระนั่งเกล้ากรุงเทพ ร่วมกับสมาชิก14 สโมสรไลออนส์ จัดกิจกรรมไลออนส์จิตอาสาเราทำดีด้วยใจ (ชมคลิป)

ปทุมธานี-สโมสรไลออนส์พระนั่งเกล้ากรุงเทพ ร่วมกับสมาชิก14 สโมสรไลออนส์ จัดกิจกรรมไลออนส์จิตอาสาเราทำดีด้วยใจ

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=HN3CD6pH1XE[/embedyt]

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่วัดโพสพผลเจริญ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โดยสโมสรไลออนส์พระนั่งเกล้ากรุงเทพ ร่วมกับสมาชิก14 สโมสรไลออนส์ ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารอาหารแห้งและแว่นสายตาให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคูคต โดยมีนางสาวสุจิตรา เสริมบุญไพศาล ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ดี, นางสาว รัสรินทร์ ภิรมย์รัฐสกุล นายกสโมสรไลออนส์ พระนั่งกล้า กรุงทพ,


นางสาวณิชภัคร นนทิสกุล นายกสโมสรไลออนส์ มหานครเซ็นเท็นเนียล, นางสุริย์ญา ป้องประภา อดีตนายกสโมสรไลออรส์พระนั่งเกล้า และ นายอรรถพร สังข์ใจ สมาชิกสภาอบจ.ปทุมธานีส่วนภายในงานมีประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตที่ได้รับทราบข่าวมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 1.กิจกรรมพิทักษ์สายตาสำหรับผู้สูงอายุจำนวนกว่า400 อันให้กับผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางสายตายาว,สายตาสั้น,สายตาเอียง,ตาพร่ามัวและพระภิกษุสงฆ์อีกจำนวน 11 รูป

กิจกรรมที่2.ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิก-19 โดยแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้มาร่วมงาน จำนวน100 ชุด กิจกรรมที่3.สาธารณะบรรเทาโดนมีการแจกผ้าห่มของใช้, กิจกรรมที่4.ช่วยผู้ป่วยมะเร็งในเด็กโดยการมอบเงินช่วยเหลือในการรักษาจำนวน 3 รายและกิจกรรมที่5.ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3 ราย หลังเสร็จกิจกรรมก็ได้ร่วมกันรับประทานอาหารในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts