ศสค.ลำพูน จัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว และโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มเสี่ยงในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำพูน-ศสค.ลำพูน จัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว และโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มเสี่ยงในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563

 


วันที่ 14 กันยายน 2563 (เวลา 13.30 น.) นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับท่านประธานในพิธีฯ (นางสาวอุษณี กังวารจิตต์) อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สค.

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว และโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มเสี่ยงในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ทั้ง 4 จังหวัดภาคเหนือ ลำพูน – เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน – ตาก จำนวน 20 กลุ่ม (รวม 600 คน), ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มเสี่ยงในสถาบัน (รวม 1,006 คน)

ซึ่งมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่เข้ารับมอบวุฒิบัตรฯ ดังกล่าว (จำนวนทั้งสิ้น 260 คน) ในการนี้ท่านอธิบดี สค. ได้กล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ และได้เยี่ยมชมบูธ ให้กำลังใจกลุ่มอาชีพในการจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า (จำนวน 20 บูธ) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน One Home พม.ลำพูน ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

Related posts