องคมนตรีและคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมพบปะสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่

องคมนตรีและคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมพบปะสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่

 


ที่ ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 กองร้อยตำรวจชายแดนที่ 4417 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยุร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมและพบปะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรมูโนะ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส


นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้กล่าวความห่วงใยแก่เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่อันตราย และขอเป็นกำลังใจแก่ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเติมความสามารถในการปกป้องรักษาแผนดินบ้านเกิดของเรา


จากนั้น องคมนตรีและคณะฯ พร้อมเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ลงพื้นที่ไปยังศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) หมู่ 5 ถนนสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯและเยี่ยมชมความเป็นธรรมชาติของป่าพรุโต๊ะแดง พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อให้ศูนย์ฯแห่งนี้ ทีมีความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติร่มรื่น มีลักษณะเด่นที่สำคัญ คือ ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบที่มีน้ำท่วมขังตลอดปี อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าและพรรณไม้ โดยมีลำน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ คลองสุไหงปาดี แม่น้ำบางนรา และคลองโต๊ะแดง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป


ต่อมา องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังวัดประชุมชลธารา หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อสักการะพระประธาน นมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา(เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส) ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายเครื่องไทยธรรมราชทานแด่พระสงค์ จำนวน 9 รูป โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และประชาชนร่วมในพิธี ทั้งนี้ องคมนตรีได้พบปะเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts