อบจ.กระบี่จัดประเพณีแห่จาดเดือนสิบชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าครั้งที่ 19 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมชาวใต้

กระบี่-อบจ.กระบี่จัดประเพณีแห่จาดเดือนสิบชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าครั้งที่ 19 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมชาวใต้

 

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดแข่งขันขบวนงานประเพณีแห่จาดเดือนสิบจังหวัดกระบี่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 จัดขึ้นวันที่ 14 – 15 กันยายน 2563 ที่ลานพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี


ขบวนจาดเดือนสิบออกจากหน้าบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกระบี่ มุ่งหน้าไปยังสถานที่จัดงานวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ ให้ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ ร่วมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ชมจาดของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ 8 อำเภอ ที่มีการตกแต่งด้วยลวดลายกนกที่บ่งบอกถึงความสามารถเฉพาะตัวของผู้เกาะสลักลวดลาย ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สวยงามตระกานตา

ซึ่งถือเป็นประเพณีท้องถิ่นและเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองกระบี่ ที่ชาวบ้านได้ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน กลายเป็นมรดกทางประเพณีและวัฒนธรรมของชาวภาคใต้ ภายในจาดบรรจุสิ่งของที่เป็นหัวใจหลักเดือนสิบคือ ขนมพวง ขนมลา ขนมดีซำ ขนมไข่ปลา และขนมบ้า พร้อมจัดภาชนะเป็นสำรับหรือหมับบรรจุสิ่งของไปทำบุญถวายพระในเทศกาลเดือนสิบ เป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว อันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานผู้อยู่เบื้องหลัง


โดยมีนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีแห่จาดเดือนสิบของชาวไทยภาคใต้ให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งประเพณีแห่จาดเดือนสิบเป็นศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวใต้ที่ได้ตกทอดกลายเป็นมรดกของชาติมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของชาวกระบี่สู่สายตาชาวไทยและชาวโลก

ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่อีกทางหนึ่งด้วย ภายในงานมีการประกวดจาดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีจาดเข้าประกวด 33 จาด ประกวดขบวนแห่จาด 32 ขบวน ประกวดวงกลองยาวประชาชน การประกวดภาพวาด การประกวดถ่ายภาพ การแข่งขันทำขนมลา การประกวดวงดนตรีไทย ….

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. รายงาน

 

Related posts