พก. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทย เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2563

พก. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทย เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2563

วันนี้ (15 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทย เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2563 (2021 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) เพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนพิการในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2564 โดยในปีนี้มีเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 72 คน ซึ่งกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมี ผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้เยาวชนพิการมีพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสำหรับเยาวชนพิการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันและการใช้ชีวิตในสังคมต่อไป
#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Related posts