ชลบุรี-จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จำนวน 301 หมายเลข ในหมวดอักษร ขว สื่อความหมายว่า “ขับรถเลขสวย ร่ำรวยวาสนา”

ชลบุรี-จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จำนวน 301 หมายเลข ในหมวดอักษร ขว สื่อความหมายว่า “ขับรถเลขสวย ร่ำรวยวาสนา”

 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 12 กันยายน 2563 ที่โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ตบางแสน สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จำนวน 301 หมายเลข ในหมวดอักษร ขว สื่อความหมายว่า “ขับรถเลขสวย ร่ำรวยวาสนา” โดยมี นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการเปิดงานประมูลนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้มนายกเมืองพัทยา


นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี นายสง่า ธนสงวนวงษ์ อดีต สส.ชลบุรีฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติในการประมูล
และจากการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี นำเลขสวยในหมวด อักษร ขว สื่อ ความหมายว่า “ขับรถเลขสวยร่ำรวยวาสนา”ออกประมูลในวันที่ 12 และ 13 กันยายน2563 ที่ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ตบางแสนนั้น ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากทำให้ยอดเงินที่ได้จากการประมูลในครั้งนี้เกินความคาดหมาย โดย เลขสวยที่ได้รับความนิยม จากประชาชน อาทิเช่น เลข สี่ตัว ”1111” “5555” “8888” “9999“


และทุกๆเลขสวยมงคลยังได้รับความสนใจจากประชาชน โดยเฉพาะ เลขทะเบียนสวย ที่ได้ ราคา สูงสุด ก็ยังคงเป็น เลข ขว 9999 ชลบุรี ที่ผู้ประมูลได้ประมูลไปในราคา ถึง 1,710,000 บาท
เลข ขว 8888 ชลบุรี ประมูลไปในราคา 950,000 บาท
เลข ขว 5555 ชลบุรีประมูลไปในราคา 800,000 บาท
ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณ พี่น้องประชาชน ที่เข้าร่วมประมูล ในครั้งนี้ เสมือนเป็นการร่วมบุญครั้งใหญ่เนื่องจากเงินรายได้ จากการประมูล นั้น


กรมการขนส่งทางบก ได้นำเงินดังกล่าวเข้า “ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” (กปถ)นำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับทุกจังหวัด เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
โครงการสนามจราจรเยาวชนส่งเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย


โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนาดใหญ่ ของศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS กิจกรรม”ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” จัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว
โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เช่น รถนั่งสำหรับผู้พิการที่และขาเทียม แขนเทียม เป็นต้น

รุ่งรัตน์ ชลบุรี

Related posts