สุราษฎร์ธานี-ผู้ต้องขังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังได้รับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จำนวน 120 คน อุปสมบทถวาย 11 คน

สุราษฎร์ธานี-ผู้ต้องขังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังได้รับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จำนวน 120 คน อุปสมบทถวาย 11 คน

 

วันนี้(15กย63) นายสนิท ศรีวิหก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีนายอาคม ภูศรี ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอไชยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในครั้งนี้ รวม 120 คน

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์”ระยะเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นโครงการตามราชดำริ และผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการลดหย่อนโทษและปล่อยตัว ซึ่งการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณให้ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ความผิดเล็กน้อย ผู้เจ็บป่วย พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี รวมถึงคนชรา เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ ได้กลับไปเป็นพลเมืองดี และทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ ต่อไป


นอกจากนี้มีนักโทษชาย 11 คน ที่พระราชทานอภัยโทษ ได้แจ้งความประสงค์ขออุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ.วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เมื่อบวชเสร็จพิธีได้จำวัดที่วัดโลการามในตัวอำเภอไชยา โดยทั้งหมดได้กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ จะจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะกลับตัวเป็นคนดีของสังคม จะทำงานทด้วยความสุจริต เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้


ข้อมูลข่าว สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts