เพชรบูรณ์-” ธรรมะรักษาใจ สมุนไพรรักษากาย โดยพระมหาสมปอง ” (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์-” ธรรมะรักษาใจ สมุนไพรรักษากาย โดยพระมหาสมปอง ”

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=NIpAeawpPmQ[/embedyt]

 

ที่องค์การบริหารส่วนตำบล พุทธบาทอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการอบรมโครงการธรรมะรักษาใจสมุนไพรรักษากาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทโดยมีผู้เข้ารับการอบรมมาจากประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุในตำบลพุทธบาทจำนวน168คน วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง,เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุเข้าวัดปฏิบัติธรรมและครองศีล8 ,

เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดถึงให้ความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพจิตใจและกาย ตามแนวทางพุทธศาสนา กับการรักษาโรคด้วยการนำสมุนไพรมาใช้ตามกรรมวิธีของแพทย์แผนไทย ซึ่งสามารถนำมาผสมผสานทำให้เกิดการสร้างหลักธรรมนัย มาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรค เป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคในยามเจ็บป่วยกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่สืบทอดต่อไป โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้และประสบการณ์ดีๆที่ได้ที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

สำหรับในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เป็นวิทยากร และอาจารย์ปราโมทย์ ทองยิ้ม ประธานสภาอบต.พุทธบาท บรรยายเรื่องสมุนไพรใกล้ตัว การอบรมในครั้งนี้มีนายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางอมรรัตน์ เสนานุช ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และตัวแทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมอบรมตามโครงการ..

ยุทธ ศรีทองสุข/เดชา มลามาตย์ ภาพ ข่าว

Related posts