ฉะเชิงเทรา-จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวประมง และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ฉะเชิงเทรา-จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวประมง และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

 

วันนี้ (16 กันยายน 2563) ที่บริเวณริมแม่น้ำบางปะกง วัดผาณิตาราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนประมงท้องถิ่นและประชาชน เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563


รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวนกว่า 100,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำบางปะกง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟู รวมถึงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวประมง และประชาชนในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน สิ่งที่สำคัญต้องส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคี และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้ยั่งยืนต่อไป


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts