คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านชมคอนเสิร์ตออนไลน์ในงาน “วัฒนธรรมนำไทย : ไตรภูมิ มหัศจรรย์แห่งชีวิต”

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญชวนทุกท่านชมคอนเสิร์ตออนไลน์ในงาน
“วัฒนธรรมนำไทย : ไตรภูมิ มหัศจรรย์แห่งชีวิต”

> วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. (รอบแรก)
> ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ Zip Event
> จองบัตรและชมคอนเสิร์ตออนไลน์ได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/Triphoom-Miracle-of-life
> กรณีบริจาคสมทบทุน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

งานวัฒนธรรมนำไทย
> งานวัฒนธรรมนำไทยเป็นงานแสดงดนตรีประจำปีของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ไตรภูมิ มหัศจรรย์แห่งชีวิต” สร้างสรรค์บทเพลงและการแสดงร่วมสมัยจากการค้นคว้าวิจัย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง บรรเลงโดยวงดนตรีเครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Wind Symphony) หรือ K.U. Winds วงดนตรีไทย ร่วมด้วยนักแสดงกว่า 20 ชีวิต และเสริมจินตนาการด้วยสื่อภาพ (Visual Media) เพื่อให้เกิดเป็น Vistual Concert ที่สมบูรณ์
.
ไตรภูมิ คือ อะไร
> ไตรภูมิในที่นี้ หมายถึง ไตรภูมิพระร่วง จัดเป็นยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อของพุทธศาสนิกชนของไทยมายาวนาน แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมทางภาษาแต่ครั้งโบราณกาล ถ้อยคำอันไพเราะ สำนวนภาษาอันประณีตงดงาม การแสดงในครั้งนี้จะใช้ดนตรีประกอบแสดงและภาพเป็นสื่อในการนำเสนอเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดจักรวาล โลก และสิ่งมีชีวิตทั้ง 3 ภูมิ เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความเชื่อเรื่องกรรมดีและน้อมนำปวงชนชาวไทยให้มีจิตใจยึดมั่นในความดีงาม

Related posts