สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่พบปะกับสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่-สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่พบปะกับสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 18.00-20.00 น. กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ฌอน โอนีลล์ จัดเลี้ยงรับรองเพื่อพบปะกับสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ วาระครบรอบ 70 ปี สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯเชียงใหม่ และสถานกงสุลแห่งใหม่ สไตล์ New Normal ณ โรงแรม ณ นิรันดร์ โรแมนติก บูทีค รีสอร์ท

ปีนี้นับเป็นวาระครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นสถานกงสุลที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาได้มีความร่วมมือยาวนานกับพันธมิตรชาวไทยในการรักษาโรคและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สาธารณสุข สร้างโรงเรียน ส่งเสริมการศึกษา ต่อสู้กับยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนสร้างเสริมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่นำความมั่งคั่งรุ่งเรืองสู่ชาวไทยและชาวอเมริกัน

ในปีนี้ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ จะเริ่มก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันประจักษ์แจ้งถึงความมุ่งมั่นระยะยาวที่เรามีต่อภาคเหนือของไทยไปอีกหลายชั่วอายุคน โดยโครงการนี้จะสร้างรายได้ประมาณ 45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1.41 พันล้านบาท) ให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นมากกว่า 400 อัตรา

“ชาวอเมริกันและชาวไทยมีประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจร่วมกัน และเรารอคอยที่จะได้เห็นความสำเร็จอีกมากมายที่เราจะมีร่วมกันต่อไปในอนาคต” กงสุลใหญ่ฌอน โอนีลล์ กล่าว

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปีสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ทางสถานกงสุลใหญ่จะร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมฉลองความสำเร็จหลากหลายด้านที่สหรัฐอเมริกาได้มีร่วมกับพันธมิตรในภาคเหนือของไทยตลอดเวลาที่ผ่านมา และอนาคตของมิตรภาพนี้ด้วยการแนะนำสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ แห่งใหม่

โดยในพิธีเปิดนิทรรศการ กงสุลใหญ่ ฌอน โอนีลล์จะเป็นประธาน และจะมีการสนทนาสดร่วมกับศิษย์เก่าจากโครงการแลกเปลี่ยนของรัฐบาลสหรัฐฯ จากภาคเหนือของไทย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงาน 100 คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ อีกด้วย

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts